• Jan Aukes

Rijsenhout blijft strijden

RIJSENHOUT De gemoederen zijn in Rijsenhout is nog niet helemaal tot rust gekomen, maar dankzij de inzet van de betrokken inwoners lijken de ergste dreigingen onder controle te komen.

Het is inmiddels zelfs zo dat de dorpsraad en de actiegroep 'Rijsenhout zegt NEE' tot kalmte manen. Eerst was er beroering over de komst van de gigantische tomatenkassen van Schenkeveld. Daar moest een door de gemeente beloofd dorpspark voor wijken. Nu duidelijk begint te worden hoe groot het Schenkeveld-complex gaat worden, in het eerste van de vier delen de tomatenkweek van start is gegaan en er licht uit de kassen komt, waren er wat burgers die zich zorgen gingen maken over de leefbaarheid vanwege een overdaad aan licht.

Bewoner Hendrik Nicolaas Wolleswinkel, die vanuit zijn woning direct zicht heeft op het kassencomplex, vindt die overdaad nogal meevallen: 'Eigenlijk vind ik dat wij er op vooruitgegaan zijn, want wij waren wel een beetje uitgekeken op die oude vervallen boerderij op de hoek hier. En aan de ruimte die er op die landtong over is voor een groen parkje is ook niets mis mee.

ERVARING Wel moet ik het met die kassen nog zien als die vier keer zo groot worden en dichterbij komen. Wat wij ervan gemerkt hebben is de informatie die Schenkeveld gaf heel goed geweest. En wij hebben in het kader van goed nabuurschap zelfs wat tomaatjes gekregen.' Vorige week stond in deze krant een bericht van de dorpsraadsecretaris Henk Arendse over een onderzoek.

'Daaruit bleek dat inwoners nog totaal geen overlast van de heldere reflectie van de kassen ervaren en dat de dorpsraad erop vertrouwd dat Schenkeveld zich binnen de gestelde regels zal bewegen om overlast te voorkomen of waar mogelijk te beperken.'

TRANSFORMATIESTATION En dan was er de beroering over de eventuele komst van een tien voetbalvelden groot transformatiestation dat nodig is voor datacentra in Hoofddorp. Door de actiegroep 'Rijsenhout zegt NEE' wordt aan de meestal zeer bij hun dorp betrokken inwoners nu gevraagd geduld te hebben en de rust te bewaren. De actiegroep verwijst naar de steun van de gemeenteraad en de informatie die zij krijgt van de verantwoordelijk wethouder Adam Elzakalai: 'Wij worden al enkele maanden goed op de hoogte gehouden van alle zaken rondom het nieuwe mega transformatiestation. De wethouder heeft de boodschap van onze gemeenteraad duidelijk aan Tennet overgebracht.'

GEVOEL De verwachting is nu dat er voor de kerst duidelijkheid is: 'Al is dat meer op gevoel gebaseerd dan op feiten.' De actiegroep vindt dat het grootste transformatiestation van Nederland niet thuishoort op een locatie waar recreatie plaatsvindt en er bij sportverenigingen gesport wordt: 'Want wie gaat er nou wonen en sporten naast een ongezond transformatiestation.' De gemeenteraad heeft in ieder geval aangegeven een mogelijke vergunningaanvraag bij die locatie in Rijsenhout absoluut te zullen blokkeren: 'En wij rekenen erop dat Tennet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen.'

OMSTANDIGHEDEN De oranje gloed is overigens niet altijd te zien. Het ligt aan het weer en een bewolkte lucht reflecteert een stuk beter dan een heldere sterrennacht.