'Ringdijk en Ringvaart bieden grote kansen'

HOOFDDORP De Ringdijk en Ringvaart bieden op het gebied van toerisme en cultuurhistorie grote mogelijkheden. Dat zei wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening dinsdag bij de presentatie van het plan van aanpak voor de 60 kilometer lange oever.

Aanleiding voor het plan is een brief vorig jaar van 7 dorpsraden langs de Ringdijk aan het college, waarin de dorpen klagen over onder meer gevaarlijke verkeerssituaties, verzakte stoepen, zwerfvuil en vervuiling achter de dijk.

Volgens wethouder Elzakalai is de brief voor het college reden geweest om de waarde van de dijk en het water wat breder te trekken. "De Ringvaart is natuurlijk uniek, een cultuurhistorische drager. Het einde van het meer en het begin van de polder. Je zou er natuurlijk veel meer mee moeten doen. Neem nou de Westeinder plassen. Daar doen we als gemeente helemaal niks mee."

De gemeente gaat nu allereerst de identiteit van de verschillende delen van de Ringvaart op papier zetten. Ook komen er dorp actieprogramma's om de waarde van de Ringdijkdorpen beter te benutten. Uiteraard komen de dorpsraden die vorig jaar bij de gemeente aan de bel trokken daarbij als eerste aan de beurt.