• Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren
  • Henk van Ommeren

Rookproef rattenplaag Zwanenburg

ZWANENBURG Het was vanmorgen al vroeg druk in de Thorbeckestraat in Zwanenburg. Volgens de bewoners is er in deze omgeving sprake van een rattenplaag. In opdracht van de gemeente voerde Meerlanden een rookproef uit om openingen in het riool te kunnen vinden. Door deze openingen kunnen ratten eenvoudig in de tuinen en de huizen komen.

De proeven werden per blok van 7 woningen uitgevoerd door het riool af te sluiten en rook onder druk in te brengen. In het eerste blok, waar diverse bewoners al ratten in hun huis hebben gehad, kwam op twee plaatsen de rook uit de grond. Nader onderzoek moest uitwijzen wat hier de oorzaak van was. De proeven duurden een groot deel van de dag.