• Ton Hofstra
  • Picasa

Samenloop voor hoop definitief naar Haarlemmermeer

HOOFDDORP De Samenloop voor Hoop, het wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding, komt definitief naar Haarlemmermeer. Op 10 en 11 juni 2017 lopen honderden teamleden afwisselend gedurende 24 uur, een parcours van ca. 600 meter aan de Toolenburgerplas. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.

Op de SamenLoop Haarlemmermeer wordt stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens de 24 uurs-wandelestafette zijn er veel muziekoptredens, er is een grote braderie met tientallen kraampjes en talloze activiteiten voor jong en oud. Gedurende het evenement, worden er verschillende ceremonies georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. De Samenloop start zaterdags om 14.00 uur met een indrukwekkende openingsronde, 's avonds rond 23.00 uur wordt de plechtige kaarsenceremonie gehouden. Zondags is er de gezellige kinderloop. Het evenement wordt zondagmiddag rond 14.00 uur afgesloten met de slotceremonie, waarbij het totaal voor KWF bijeengebrachte bedrag bekend wordt gemaakt. Ook vooraf en tijdens het evenement worden vele acties met scholen, inwoners van Haarlemmermeer en het locale bedrijfsleven georganiseerd.

Begin vorige week werd door voorzitter Jolanda Brandt en penningmeester John Hesp, beiden bestuurslid van de Samenloop voor Hoop Haarlemmermeer 2017, het samenwerkingscontract met KWF Kankerbestrijding getekend. Daags er na bekrachtigde Jolanda Brandt de samenwerking met voorzitter Riet Verbeek van inloophuis Esperanza in Badhoevedorp, die medewerking gaat verlenen aan de ontvangst en begeleiding van de eregasten. Met beide ondertekeningen is een officiële start gemaakt met de voorbereidingen. De Samenloop voor Hoop Haarlemmermeer 2017 wordt vanaf begin tot eind georganiseerd door naar schatting totaal 150 vrijwilligers.