• Trudy Witteman

Samenvoeging buurgemeenten leidt nauwelijks tot protest

HALFWEG De samenvoeging van de buurgemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft bij de betrokken inwoners en ondernemers nauwelijks tot protest geleid. Die conclusie kun je trekken als je de ruim 200 zienswijzen op de voorgenomen fusie onder ogen neemt.

Van de ingediende zienswijzen was meer dan 90 procent positief. De colleges van B en W van beide gemeenten zijn erg blij met die steun. De burgemeesters Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Theo Weterings van Haarlemmermeer hebben dinsdag in het raadhuis in Halfweg samen hun reacties gepresenteerd op de zienswijzen.

Van de ingediende reacties komt het overgrote deel uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Uit Haarlemmermeer hebben slechts de ondernemersvereniging en de dorpsvereniging uit Zwanenburg gereageerd. Ook die reacties waren positief.

De meeste zienswijzen gaan over de positie van het dorp Spaarndam. De gemeente Haarlem had al aangegeven voor een grenscorrectie te zijn, zodat Spaarndam-Oost bij Spaarndam-Oost kan worden getrokken en voortaan onder Haarlem valt.

De beide colleges hebben die suggestie echter afgewezen. Burgemeester Weterings zei dinsdag dat er geen enkele aanleiding voor is. De colleges zijn ook niet onder de indruk van een enquête van de dorpsraad in Spaarndam, die zou hebben aangetoond dat een meerderheid van de Spaarndammers voor samenvoeging van het dorp is. In de reactie wijzen de colleges erop dat er juist veel steunbetuigingen zijn binnengekomen om Spaarndam-Oost gewoon bij de nieuwe gemeente Haarlemmermeer onder te brengen.

Alle reacties die zijn ingediend zijn voor de colleges geen reden geweest om het voorlopige herindelingsontwerp zoals dat eind vorig jaar is vastgesteld ergens te wijzigen. Op donderdag 23 maart mogen indieners van een zienswijze nog proberen om de gemeenteraden van beide gemeenten op andere gedachten te brengen.

Het is de bedoeling dat de raden van beide gemeenten het ontwerp voor de nieuwe gemeente definitief vaststellen. Daarna gaat het stuk ter beoordeling naar de provincie Noord-Holland. Vervolgens buigt de minister van Binnenlandse Zaken zich erover. De Tweede en Eerste Kamer hebben het laatste woord. Als die hobbels allemaal worden genomen, is de nieuwe gemeente Haarlemmermeer 1 januari 2019 een feit.