• René de Leeuw

Schiphol blijft veilig bij beperkte groei

SCHIPHOL Op Schiphol is een beperkte groei mogelijk van 50.000 vluchten per jaar, zonder dat de veiligheid van het luchtverkeer in het gedrang komt. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse die het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Het onderzoek van het NLR volgt op een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uit april vorig jaar, waarin staat dat veiligheid op Schiphol momenteel voldoende is, maar dat er bij verdere groei boven 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar maatregelen nodig om het veiligheidsniveau te handhaven. De bevindingen van de OVV hebben doorgewerkt in onder meer de programma's van de politieke partijen in gemeenten rond Schiphol voor de aanstaande raadsverkiezingen. Daarin wordt verder groeien vaak afgewezen zolang onder andere de veiligheid niet gegarandeerd is.

Uitgangspunt voor het NLR-onderzoek is dat Schiphol gebruikt blijft worden zoals het nu wordt gebruikt. Zo gaat het NLR ervan uit dat het aantal vliegtuigen dat maximaal per uur kan landen of starten op banen niet omhoog gaat. Uitgangspunt is ook dat het huidige systeem met veel wisselingen van baancombinaties ter beperking van de geluidshinder in stand blijft.

 

SOORTEN De luchtvaartwereld onderscheidt 36 soorten vliegtuigongelukken. Het NLR concludeert dat voor negen daarvan toename van het aantal vluchten een negatieve invloed kan hebben op de veiligheid op Schiphol. In een aantal gevallen is al actie ondernomen om de risico's te verkleinen, in een aantal andere ongevalscategorieën kan dat alsnog gebeuren. Daarnaast heeft het op zichzelf steeds veiliger worden van de luchtvaart invloed op de kans op ongelukken.

 

LELYSTAD Intussen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de ingebruikname van Lelystad voor vakantievluchten opnieuw uitgesteld van april 2019 tot 2020. Er moet nog een aantal zaken geregeld en nader onderzocht worden en de minister wil dat dit zorgvuldig gebeurt. Dat betekent dat uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad ook volgend jaar nog niet mogelijk is, terwijl Schiphol tegen het afgesproken maximum van 500.000 vluchten per jaar aan zit. Ruimte voor groei op Schiphol zal overigens ook bij opening van Lelystad beperkt zijn. Het aantal vluchten op Lelystad moet tot 2023 groeien naar 10.000 per jaar. In goede tijden groeit Schiphol al met ruimschoots dat aantal vluchten in een enkel jaar.

 

ONTSTEMD De KLM is 'zeer ontstemd' dat de regering de afspraken uit het Aldersakkoord, waar Lelystad onderdeel van is, niet nakomt. "Nu capaciteit op Lelystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk gemaakt worden," aldus de KLM. De luchtvaartmaatschappij vreest "zeer nadelige gevolgen" van het "op slot zetten van Schiphol" voor onder meer vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Schiphol-topman Jos Nijhuis wil weer met alle betrokken partijen om de tafel om voor de periode tot en met 2020 een oplossing te vinden.