Seniorenwoningen Groeneweg

VIJFHUIZEN Ze zijn teleurgesteld en ze zijn het zat. Het bestuur van Onder-nemersvereniging Vijfhuizen (OVV) vindt dat ze nu lang genoeg aan het lijntje gehouden is. Ymere moet nu eindelijk eens zeggen wat ze met de senioren-woningen aan de Groeneweg van plan zijn.

Ze noemen het een gotspe dat woningcorporatie Ymere maar niet met een oplossing over de brug komt voor de uiterst gedateerde seniorenwoningen die niet bepaald een sieraad voor het dorp zijn. De OVV-bestuursleden Henri Das, Kees de Koning en Henk Verbeek zeggen over het complex van de twintig woningen die 55 jaar geleden gebouwd zijn en inmiddels totaal zijn versleten: "Het is een rotte kies die er zo snel mogelijk uit moet." Zij vinden dat de ooit door Ymere voorgestelde zenuwbehandeling in de vorm van renovatie weggegooid geld is. Rigoureus aan de gang, even pijn lijden met als bekroning een wijkje met sociale huur- en koopwoningen dat als een implantaat schittert in de kaak die Groeneweg heet. Dat is wat ze willen. En snel ook.

Met de uitspraak 'als Ymere niets wil dan doet Vijfhuizen het zelf wel' haalde OVV de krant. Gedaan in december 2014, tijdens het werkbezoek van het college aan het dorp. Dit nadat OVV én de dorpsvereniging - beide verenigingen trekken schouder aan schouder op bij dit project - een maand daarvoor duidelijk was geworden dat Ymere aan drie mogelijkheden denkt: beperkte renovatie, niets doen en slopen en daarna niets doen. Een projectgroep moet gaan bekijken wat er gedaan moet worden. Wat de beide verenigingen betreft kan de projectgroep direct ontbonden worden.

"Wij hebben aangegeven dat de drie opties voor het dorp ongewenst zijn en gezegd dat wij willen dat er uiterlijk eind 2015 nieuwbouw is gerealiseerd. Omdat Ymere daar geen geld voor schijnt te hebben, is ons voorstel geweest de huisjes en de grond voor een symbolisch bedrag aan ons te verkopen zodat wij zelf de ontwikkeling van nieuwbouwplannen kunnen oppakken. Regiodirecteur van Ymere Remco Pols heeft ons in juli vorig jaar laten weten niet te willen verkopen, dat er geen geld is voor nieuwbouw en dat hij gaat proberen het op de investeringsagenda van 2016 te krijgen. Het laatste bericht is dat er heel misschien in de eerste helft van 2016 meer duidelijkheid komt. Maar wel lezen we dat Ymere samen met de gemeente negentig tijdelijke huurwoningen voor starters gaat bouwen. Hoezo geen geld?"

KANS Niet alleen in Ymere, ook in de gemeente zijn de bestuursleden teleurgesteld. "De gemeente heeft ons verzekerd het van groot belang te vinden dat er seniorenwoningen worden gebouwd. Heb je initiatieven, meld je dan, is ons nadrukkelijk gevraagd. Dat hebben we gedaan en vervolgens blijft het stil. Waarom gebeurt er maar niks? Waarom krijgen we de zaak maar niet in beweging? De gemeente moet druk zetten bij Ymere waar al tien jaar plannen op de plank liggen. Die middelen heeft ze. Wethouder Tom Horn moet zeggen dat het nu eindelijk eens afgelopen moet zijn met het aan het lijntje houden van Vijfhuizen. Zeggen dat ze hun sociale verplichtingen moeten nakomen.

Natuurlijk, Ymere is de eerst aangewezen partij om er aan de slag te gaan. Maar als ze dat niet kunnen of niet willen, moeten ze dat laten weten. OVV heeft alle partijen en kennis in huis om er iets moois van te maken. Grijp die kans dan toch, zeggen wij. Het dorp richt een breed gedragen stichting op en gaat aan de slag." Vijfhuizen zou daarin niet uniek zijn. Op talloze plaatsen in ons land slaan particulieren de handen ineen en gaan met succes aan het werk. Ze voeren uit wat de overheid wil: er voor zorgen dat mensen in hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden.

De OVV-bestuursleden brengen de honderdste verjaardag van de dorpsvereniging in herinnering. "Burgemeester Weterings noemde Vijfhuizen toen een fantastisch dorp dat er zo keurig uitziet. Die huisjes tussen de Groeneweg, Woudweg en Nes, het merendeel anti-kraak bewoond, heeft hij kennelijk nooit gezien. Anders had hij dat mooie compliment niet gemaakt."

Navraag van deze krant heeft duidelijk gemaakt er beweging zit in het 'dossier Groeneweg'. De woordvoerder van wethouder Horn laat weten dat de gemeente het belang van het project onder de aandacht van Ymere heeft gebracht. Volgens Gerbrant Corbee, persvoorlichter van Ymere, wil de woningcorporatie wel degelijk iets met het project doen.

"Daarom ook is verkopen geen optie. Het grote probleem is dat vanwege overheidsmaatregelen ons budget voor nieuwbouw liefst tweederde minder is geworden. Per jaar kunnen we nog maar voor 100 miljoen investeren en hebben daardoor noodgedwongen prioriteiten moeten stellen. We beseffen dat het niet leuk is dat met een project waar je bij betrokken bent, pas op de plaats gemaakt wordt. Het project Groeneweg ligt nu bovenop de stapel. We zijn met de gemeente, eigenaar van de grond, in gesprek en verwachten rond de zomer met een uitgewerkt plan te kunnen komen. Meer is er op dit moment niet over te zeggen."