• Jan Aukes

Spijbelactie scholieren verdeelt gemeenteraad

HOOFDDORP De aangekondigde spijbelactie van middelbare scholieren voor het klimaat heeft donderdag een scherpe tweedeling laten zien in de gemeenteraad. Sommige partijen zijn faliekant tegen de actie, andere juist voor.

Middelbare scholieren willen komende donderdag gaan demonstreren voor de klimaatdoelen. Ze willen dan niet naar school gaan. Energiebedrijf Tegenstroom, honderd procent eigendom van de gemeente, heeft scholieren opgeroepen om toch vooral mee te doen aan de actie.

VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten vroeg het college hoe het tegen die actie aankijkt als aandeelhouder van Tegenstroom. Wethouder Jurgen Nobel van Financiën antwoordde haar dat het college eigenlijk geen oordeel heeft.

De gemeente is weliswaar honderd procent eigenaar van het energiebedrijf, maar Tegenstroom bepaalt zelf zijn beleid. Bovendien valt de demonstratie van donderdag binnen de doelstellingen van het bedrijf, aldus Nobel.

Forza!-raadslid Erik Vermeulen had geen goed woord over voor de actie. Volgens hem worden kinderen ingezet als 'emotioneel chantagemiddel' en past de actie alleen in de 'agenda van linkse klimaatmensen'.

Ook fractievoorzitter Herman Koning van het CDA verzette zich tegen de oproep van Tegenstroom. "Als overheid kunnen we dit niet tolereren."

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Onderwijs zei dat scholen pas verplicht zijn ongeoorloofd spijbelen te melden als er sprake is van verzuim van zestien uur of langer. Steffens herhaalde het standpunt van haar collega Nobel dat de oproep van Tegenstroom volgens haar binnen diens doelstellingen vallen.

De wethouder zei verder niet te verwachten dat de deelname van scholieren aan de klimaatactie groot zal zijn, omdat niet veel scholen animo lijken te hebben om zich aan te sluiten.

Na de reacties uit het anti-kamp was het woord aan de fracties die de klimaatactie juist wel steunen. Zo zei D66-raadslid Charlotte van der Meij het juist toe te juichen dat jongeren betrokken zijn bij hun leefomgeving en toekomst. "Ik zou het toestaan als mijn zoon wil demonstreren."

Ook PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn was enthousiast over de actie. "Dit past in de milieudoelstelling van Tegenstroom." Fractievoorzitter Maaike Ballieux steunde de klimaatactie ook. "Het gaat om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente pas na 16 uur in actie komt. Ik wens alle kinderen donderdag veel plezier."

Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van SRH riep de VVD op het niet alleen bij woorden te laten maar met een motie te komen om de afkeer van de klimaatactie te benadrukken. Beryl van Straten zei dit advies in beraad te willen nemen, maar een motie kwam er uiteindelijk niet. De verdeeldheid binnen de gemeenteraad was echter al voldoende aan het licht gekomen.