• ROBERTJOORE fotobureua R&M Joore

Stadspark in centrum Hoofddorp komt er

HOOFDDORP Het Wandelbos en de Fruittuinen worden definitief omgevormd tot een modern stadspark. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met een advies van bewoners en ondernemers uit het gebied. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water zei dinsdag trots te zijn op de wijze waarop het advies tot stand is gekomen.

Hoofddorp-Centraal, zoals het gebied tussen het centrum en het NS-station wordt genoemd, geldt als een proefproject op het terrein van participatie. Bewoners en ondernemers hebben uitvoerig hun visie mogen geven op hoe het gebied er volgens hen moet uitzien. Dat leidde tot het 'Advies van Buiten' waarin alle wensen op een rijtje zijn gezet.

Burgemeester en wethouders hebben die wensen nu overgenomen. Dat betekent dat het college er ook mee instemt dat er op één of andere manier een 'tennisfunctie' in het gebied moet blijven. De huidige tennisvelden zouden kunnen worden verplaatst. Dat geldt niet voor de tennishal, die door velen als sta-in-de-weg wordt ervaren.

Volgens wethouder Steffens, die de kar van Hoofddorp Centraal samen trekt met haar collega Adam Elzakalai, is het de bedoeling dat er een fraai stadspark komt waar auto's niet mogen komen en waar het goed toeven is. De gemeente wil kleine zaken zoals het doortrekken van een fietspad of het aanleggen van een bruggetje snel ter hand nemen.

Voor grotere projecten, zoals verplaatsing van de tennishal, is meer tijd nodig. Volgens Steffens hangt een succesvolle voortgang af van de bereidwillige medewerking van alle betrokkenen in het gebied. De gemeente wil graag als 'oliemannetje' optreden bij de ontwikkelingen, zo zei de wethouder, maar andere partijen die belangen hebben in het centrumgebied dienen ook in actie te komen.