• Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen

Start bouw Kwekerij Schenkeveld

RIJSENHOUT Het ziet er nu nog uit als een heel groot gebied met vooral witte palen. Maar over een paar weken staat tussen Rijsenhout, Bennebroekerweg en A4 het eerste deel van Schenkeveld IV. Het betreft nieuw glas voor trostomaten dat uiteindelijk uitgebouwd moet worden naar vier kassen van elk 11 hectare (inclusief bijgebouwen).

Initiatiefnemer voor de nieuwbouw is Schenkeveld, een familiebedrijd dat zo'n 80- jaar geleden startte in Zuid-Hollamd en dat koos voor deze locatie omdat het onder andere dicht bij de A4 ligt en dicht bij het al bestaande areaal. Maar ook grootte en vorm speelden een rol: de te bebouwen kavel is vierkant. Daardoor kan het nieuwe bedrijf gebouwd worden in de gewenste vorm: dat van een klaverblad. Elk 'blad' is een kas van 11 hectare, centraal komen het hoofdkantoor, de logistieke functies en de technische installaties inclusief de energievoorziening.

Tegen de komst van het bedrijf is vanuit Rijsenhout lange tijd verzet geweest, omdat de nieuwbouw de aanleg van de Poldertuin (een belofte van de gemeente aan het dorp Rijsenhout) onmogelijk zou maken.