Steeds meer leerlingen Kaj Munk College 'aan de dopper'

HOOFDDORP Belofte maakt schuld. En met dubbel succes, blijkt bij het Kaj Munk College. Want als resultaat van een duurzaamheidswedstrijd kopen steeds meer leerlingen een 'vaste' drinkfles in plaats van wegwerpflesjes voor hun drinken. Dit betekent een besparing van duizenden wegwerpflesjes per jaar en het leverde meteen 500 op voor Het Glazen Huis.

Het dubbele succesverhaal begon al in oktober 2014 toen leerlingen van het KMC werd gevraagd na te denken over oplossingen voor het almaar groeiend afvalprobleem. Er volgden acht presentaties van bruikbare ideeën waaronder die van Nathan, Nienke, Lisanne en Martyna. Zij stelden aan de jury voor om (onder andere) een broodtrommel en drinkbeter op school te introcuceren die - tegen betaling - aan het begin van het schooljaar door de school ter beschikking gesteld wordt. Dat scheelt afval en leerlingen gaan netter met hun spullen om (gedragsverandering). Alle van Steenis, directeur van het Kaj Munk College, liet tijdens de prijsuitreiking meteen weten serieus naar zo'n voorstel te gaan kijken. Voor de vier winnaars was er die middag een speciale zilverkleurige metalen dopper(fles).

Virgil Bawits, projectleider van NMCX, ging vervolgens met leerlingen van het Kaj Munk aan de slag om hun school te verduurzamen. Samen maakten zij de circulaire economie (met veel hergebruik) zichtbaar en toegankelijk voor scholieren.

Dit (school)jaar worden de eerste ideeën verder uitgewerkt en, in samenspraak met NMCX Centrum voor Duurzaamheid, in de praktijk doorgevoerd. Met als eerste stap zoveel mogelijk leerlingen te bewegen geen wegwerpflesjes meer te kopen (gedragsverandering) maar om daarvoor in de plaats te kiezen voor herbruikbare Dopper flessen (vermindering afvalberg). De introductiecampagne is door de leerlingen zelf opgezet waarbij werd ekozen voor diverse (communicatie)middelen zoals posters, website, Facebookpagina en schoolpromotie.

Glazen Huis

De leerlingen maakten gelijktijdig dankbaar gebruik van een andere leerlingenactie, die van Het Glazen Huis op het eigen schoolplein van het KMC. De 'glazenhuis-leerlingen' probeerden met hun actie (72 uur radio maken) zoveel mogelijk geld op te halen voor het echte glazen huis dat dit jaar onder de titel Serious Request werd opgezet in Heerlen. Leerlingen konden beide acties in één keer steunen. Want een deel van de opbrengst van de Dopper fles verkoop was bestemd voor het KMC Glazen Huis.

Beide acties mogen als zeer geslaagd worden bestempeld, want al meer dan 100 leerlingen kochten een herbruikbare drinkfles. Dit leidt aan de ene kant tot een besparing van duizenden wegwerpflesjes per jaar terwijl gelijktijdig 500 euro is ingezameld voor het KMC Glazen Huis (totale opbrengst ruim 7.000 euro).