Stichting PCSOH wijst sociale huurwoningen van Ymere toe

NIEUW-VENNEP - Stichting PCSOH gaat met ingang van dit jaar de sociale huurwoningen in de twee woontorens van Ymere nabij de Westerkim toewijzen. Aanleiding hiervoor is dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen.

Als gevolg van de nieuwe regeling gaan lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Zorgbehoevenden blijven hierdoor langer zelfstandig thuis wonen.

In veel gevallen zal dit positief uitvallen, aldus Ymere en stichting PCSOH, omdat niet iedereen wil verhuizen. De keerzijde is echter dat de kans op vereenzaming toeneemt en dat er mensen zijn die niet of niet voldoende gebruik kunnen maken van de zorg die ze nodig hebben.

Daarom hebben Ymere en PCSOH de handen ineen geslagen. Westerkim is een zorgcentrum met intra- en extramurale voorzieningen dat beheerd wordt door Stichting PCSOH. Ymere is eigenaar van twee woontorens die er direct naast staan.

Het idee is dat PCSOH vrijgekomen sociale huurappartementen in de Ymere flats gaat toewijzen aan mensen van een wachtlijst die nog geen zware zorgindicatie hebben. Die mensen hebben wel behoefte aan bepaalde voorzieningen, zekerheid en ontmoetingsmogelijkheden. Deze groep kan dan, tegen betaling, gebruik maken van de voorzieningen van de Westerkim.

Het op deze manier toewijzen van de woningen zorgt er voor dat zorgbehoevenden toch gebruik kunnen maken van voorzieningen bij hun om de hoek. En mocht in de nabije toekomst de zorgvraag zwaarder worden dan hoeft er niet direct verhuisd te worden. De verwachting is dat jaarlijks zo'n tien woningen door PCSOH toegewezen kunnen worden.

Mariska Meijer, klantbemiddelaar PCSOH: "We zijn erg blij met deze creatieve oplossing. De nieuwe wet brengt veel veranderen teweeg in de zorg en met deze regeling kunnen we toch mensen met een minder zware zorgindicatie helpen."

Westerkim (en omgeving) biedt diverse voorzieningen zoals een kapper, winkel, fysio- en ergotherapie, tandarts, maaltijdservice en activiteiten in de ontmoetingsruimte.

Renske de Wit, manager woninggebied Haarlemmermeer is erg tevreden met deze nieuwe toewijzing: "PCSOH kan veel beter dan Ymere bepalen wie er geschikt is voor deze appartementen. Zij leggen een wachtlijst aan met woningzoekenden en als er een appartement leeg komt dan selecteren zij binnen een week de juiste persoon die voldoet aan de criteria."

Voor meer informatie: klantbemiddelaar Mariska Meijer, (023) 561 60 00 of via Mariska.meijer@pcsoh.nl.