• PR.

Stichting Vrienden Monument MH17

VIJFHUIZEN Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 is op 12 december opgericht. Waarmee een vurige wens van de vele vrijwilligers in vervulling is gegaan. "We zijn heel blij dat het nu formeel is."

Een feestelijk gevoel. Dat hebben de kersverse bestuurders Simon Groot (voorzitter), Pieter van Zutphen (secretaris) en Martin Hollander (penningmeester) over zich nadat zij op het notariaat Hussain Van der Putt in Haarlem de benodigde handtekeningen hebben gezet waarmee de stichting een feit is. In de oprichtingsakte staat vermeld dat de stichting als doel heeft 'het bijdragen aan het in stand houden van het Nationaal Monument MH17 te Vijfhuizen, het betrekken van de samenleving bij het Nationaal Monument MH17 en het in stand houden van de nagedachtenis aan de slachtoffers. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten en het verwerven en beheren van fondsen en het verlenen van bijdragen hieruit aan rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de instandhouding van het monument volgens de doelstelling'.

Naast bovengenoemde personen maken tevens Dick de Waal Malefijt (onderhoud) en Tineke Krikke-Sjardijn (gastheerschap en communicatie) deel uit van het eerste stichtingsbestuur. Allen Vijfhuizenaren. "Er kwam zóveel op ons af dat we geen losse club van vrijwilligers meer konden zijn", verklaart Simon Groot de stap naar de notaris, blij dat het nog dit jaar gelukt is. "Met dank ook aan notaris Hussain die ons ook op financieel gebied ontzettend goed geholpen heeft. Alle zaken zijn nu goed geregeld. Van een grote groep betrokken vrijwilligers zijn we nu een rechtspersoon geworden."

De stichting gaat er vooralsnog van uit dat het beheer van het monument in handen komt van Recreatieschap Spaarnwoude. Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over. De stichting, met ruim vijftig vrijwilligers, ondersteunt de beheerstaken. Voor het beheer van het monument is voor de komende twintig jaar 900.000 euro beschikbaar. "Het lijkt veel, maar dat is het niet", stelt Groot. "Daarom gaan wij als stichting erover nadenken hoe wij méér kunnen gaan doen zodat er meer geld overblijft voor bijvoorbeeld calamiteiten. Ook willen wij passende activiteiten gaan organiseren rondom het monument."