Tankstation Hendriks mogelijk toch naar Vijfhuizerweg

VIJFHUIZEN Het is wellicht toch mogelijk dat het tankstation van Hendriks verplaatst van de Vijfhuizerdijk naar de Vijfhuizerweg. Dat heeft Gedeputeerde Staten (GS) de gemeente Haarlemmermeer laten weten.

De gemeente heeft in 2014 ook al gevraagd of dit mogelijk was. Toen vonden GS dat onvoldoende was aangetoond dat er geen alternatieven mogelijk waren op bestaande bedrijventerreinen in de omgeving.

De beoogde nieuwe locatie voor tankstation Hendriks bevindt zich in het landelijk gebied, buiten bestaand bebouwd gebied én in de bufferzone. Het provinciaal beleid is gericht op het behouden van het open landschap en verbiedt daarom in beginsel nieuwe gebouwen op zulke locaties. In de nieuwe vraag is de benodigde ruimte aanmerkelijk kleiner geworden. Andere locaties op bestaande bedrijventerreinen voldoen volgens de gemeente niet omdat tankstations bij voorkeur langs uitvalswegen ontwikkeld worden. Daarnaast is het in het kader van de veiligheid voor LPG stations beter om zo dicht mogelijk langs de routes gevaarlijk stoffen te liggen. De provincie heeft de gemeente Haarlemmermeer laten weten dat het aangepaste plan, zoals de gemeente dat in haar voorafgaande vraag heeft voorgelegd, voldoende onderbouwd is om de volgende stap te zetten, het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan zal de gemeente nader in moeten gaan op de ruimtelijke inpassing van het tankstation aan de Vijfhuizerweg.