• Ton Dijkstra

Tennet en Liander willen praten over andere locatie trafostation

RIJSENHOUT De stroombedrijven Tennet en Liander willen samen met de gemeente en het dorp Rijsenhout onderzoeken of het beoogde transformatorstation op een andere locatie kan worden gerealiseerd. Dat staat in een bericht op de website van Tennet.

De dorpsraad van Rijsenhout en het comité Rijsenhout zegt Nee zijn fel gekant tegen de bouw van een trafostation op de dorpsgrens, nabij de sportvelden. Volgens de dorpsbewoners wordt hiermee de leefbaarheid van het dorp geweld aangedaan. De Rijsenhouters hebben een locatie nabij de Geniedijk aangewezen als goed alternatief.

Op verzoek van de gemeente en van de provincie Noord-Holland is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de drie mogelijke locaties. Daarbij is er eentje, ten westen van de snelweg A4, om techinsche redenen afgevallen.

Tennet en Liander zeggen dat uit dit onderzoek blijkt dat de locatie dichtbij het dorp nog wel degelijk een voorkeurslocatie is. Toch zijn de bedrijven bereid te onderzoeken of ook de alternatieve plek verder weg van het dorp een serieuze optie is. Er moet in dat geval wel grond worden geruild.

De gemeenteraad heeft zich vorig jaar achter Rijsenhout geschaard. De politiek gaf aan het verzet van de dorpsbewoners te steunen.