• Pixabay.com

Tijdelijke stop op bouw datacenters in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER (ANP) De bouw van nieuwe datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is voorlopig aan banden gelegd. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer hebben hiertoe besloten, gezien de enorme toename van het aantal datacenters de afgelopen jaren. Hoewel deze complexen onmisbaar zijn geworden, nemen ze veel ruimte in en vergen ze veel energie.

Haarlemmermeer wil zorgvuldig met de ruimte omgaan. "De ruimte in onze gemeente is van grote waarde. De druk op ruimte is groot met de woningbouwopgave die we hebben en de ruimte die we willen houden voor bedrijvigheid en groen", aldus wethouder Mariëtte Sedee. "Het is noodzakelijk pas op de plaats te maken en eerst beleid te formuleren, zodat we meer grip houden op de vestiging van datacenters."

De Metropoolregio is inmiddels een gebied met de meeste datacenters ter wereld. De zeggenschap van gemeenten hierover is op dit moment nog beperkt. De vestiging van datacenters past vrijwel altijd in de bestemmingsplannen en energieleveranciers Tennet en Liander hebben een leveringsplicht voor stroom, aldus Amsterdam en Haarlemmermeer.

PROTESTEN In Haarlemmermeer leidde het grote aantal datacenters en de leveringsplicht voor stroom al in 2017 tot de nodige onrust. Tennet en Liander gingen toen namelijk op zoek naar een locatie voor een groot transformatorstation en kwamen uit aan de rand van Rijsenhout. Deze locatie leidde tot protesten vanuit het dorp, waarna de gemeenteraad besloot deze locaties te schrappen. Later gingen ook de twee bedrijven overstag en werd de blik op andere plekken gericht. 

In afwachting van nieuw regionaal beleid, waar de Haarlemmermeer en Amsterdam samen met de sector over willen brainstormen, is besloten een tijdelijke halt toe te roepen aan de bouw van nieuwe datacenters.