• Een burenruzie kan soms flink uit de hand lopen. In Sint Willebrord kwam er een schietpartij uit voort.

    ANP Foto

Topdrukte bij MeerWaarde Buurtbemiddeling, zo voorkomen je een burenruzie

HAARLEMMERMEER Vorig jaar was er binnen de Haarlemmermeer een toename van 23 procent wat betreft buurtbemiddeling. Coördinator Peter Wortel wijdt dit niet aan asocialer gedrag of een lagere tolerantie, maar aan het grotere aantal doorverwijzingen door instanties die vroeger zelf in de bres sprongen.

Wat cijfers: In 2018 heeft MeerWaarde Buurtbemiddeling in 160 conflicten in Haarlemmermeer bemiddeld. Hiervan werd 77 procent opgelost na inmenging van Buurtbemiddeling. Het merendeel van de meldingen ging over geluidsoverlast, gevolgd door tuin- en buitenproblemen. Bij 92 meldingen betrof het koopwoningen en bij 59 meldingen ging het om woningen van Ymere. Bij vijf meldingen is het onbekend of het een huur of koopwoning betrof en één melding kwam van particulier verhuur. De meeste meldingen kwamen uit Overbos (25) gevolgd door Floriande (21) en Nieuw-Vennep (19). De overige meldingen zijn verspreid over de andere dorpskernen. In 129 gevallen gingen de ruzies over huis-tuin- en keukenkwesties. In 31 gevallen betrof het complexere problematiek.

In Haarlemmermeer staan tien duo's paraat om het een en ander te begeleiden. Een stevig team, maar dat is nodig gezien de landelijke trend. Wortel: "Overal is er sprake van een sterke stijging van buurtbemiddeling. Ik denk dat het komt omdat we bekender zijn, mensen ons makkelijker vinden. Maar ook het aantal doorverwijzingen neemt toe. Waar de wijkagent of de woningcorporatie vroeger zelf in actie kwam, belt men nu Buurtbemiddeling. Meer aso's? Nee. We treffen juist opvallend veel gewone mensen aan die zich niet realiseren dat ze overlast veroorzaken."

Zo voorkom je een burenruzie

Zonnig weer is niet voor iedereen iets om naar uit te kijken. Buren zijn aan de barbecue en feestjes worden in de tuin gegeven. En dan kan het snel is gaan zo constateert MeerWaarde Buurtbemiddeling al jaren. Daarom geeft zij een aantal tips.

• Let op de muziek bij openstaande ramen en deuren.
• Zet de barbecue zo neer dat de buren geen last hebben van de rook.
• Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien willen slapen.
• Vraag uw buren of ze hinder van u hebben en probeer daar rekening mee te houden en informeer uw buren als u een feestje heeft.
• Benader uw buren als u zelf rustig bent.
* Vertel dat u graag met hen wilt praten en vraag wanneer dat kan, op een moment dat jullie allebei de tijd en rust hebben voor dat gesprek.
• Weet dat uw buren zich niet bewust hoeven zijn van de overlast die zij u bezorgen.
• Bedenk vooraf wat u uw buren wilt zeggen. Praat daarbij in de ik-vorm en zo concreet mogelijk.
• Luister naar het verhaal van uw buren en laat elkaar uitpraten.
• Probeer samen naar mogelijke oplossingen te zoeken en kom met suggesties.

Mocht men er ondanks alles niet met elkaar uitkomen, dan staat Buurtbemiddeling klaar voor een oplossing. Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen of (dreigende) conflicten. Informatie via 023-5698883 of per mail: buurtbemiddeling@meerwaarde.nl

Eric Hoenson