• Google Maps

UPDATE: School in gesprek met vermeende Mohammed-belediger

HOOFDDORP Een techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp is geschorst omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Dat meldt De Telegraaf vandaag. 

Volgens het dagblad zouden leerlingen van de vmbo-school eind januari hebben geklaagd over een incident in de klas, wat zou hebben geleid tot een schorsing van de leerkracht. De Telegraaf citeert uit de schorsingsbrief van de directie: 'U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van 8 jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van 8 als pedofiel wordt gezien.'

RESPECTEER De techniekinstructeur zit sindsdien thuis en ontkent de beschuldiging: 'Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam.' Volgens De Telegraaf heeft scholenkoepel Dunamare Onderwijsgroep de schorsing met maximaal 3 maanden verlengd wegens 'de sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school'.

De leerkracht heeft een klacht ingediend bij de onafhankelijke Commissie van Onderwijsgeschillen.

UPDATE 10.30 uur De Dunamare Onderwijsgroep, waar het Hoofdvaart College onder valt, heeft gereageerd op de schorsing van de techniekinstructeur die de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Dunamare wil vanwege privacyredenen niet inhoudelijk ingaan op de kwestie, maar bevestigt dat de instructeur naar huis is gestuurd naar aanleiding van een 'vermeende uitspraak' tijdens het uitoefenen van zijn functie. 

'In het belang van de leerlingen, de medewerker en de school is er vervolgens een time-out ingesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, en wat het vervolg daarop kon zijn', aldus de onderwijsgroep in een reactie op zijn website.

IN GESPREK 'Vervolgens is het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, waartoe het Hoofdvaart College behoort, in gesprek gegaan met zowel de medewerker als de schoolleiding. Daarbij is duidelijk geworden dat het onderling vertrouwen van de medewerker en de schoolleiding over en weer in ernstige mate is beschadigd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorstel is gedaan tot een mediationtraject met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om op korte termijn met elkaar te bespreken wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel de medewerker als de school.'

In tegenstelling tot wat in het artikel van De Telegraaf wordt gesuggereerd, is volgens Dunamare de instructeur geen sanctie opgelegd. 'Wel is hij gedurende het voormelde oplossingsgerichte traject tijdelijk vrijgesteld van zijn werkzaamheden.'

UNIEK Overigens laat de Algemene Onderwijsbond AOb aan het ANP weten dat het om een unieke situatie gaat. Volgens een woordvoerder van de bond is het nog niet eerder voorgekomen dat een leraar op non-actief is gesteld wegens een geloofskwestie.