• PR

Van der Veer vraagt naar kosten voor windparken

HOOFDDORP Raadslid Anneke van der Veer wil weten wat de gemeente tot nu toe heeft uitgegeven aan alle procedures voor de realisatie van windparken. Het raadslid heeft het college van B en W er schriftelijke vragen over gesteld.

Zoals bekend staan de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer al jaren recht tegenover elkaar over de komst van een windpark voor 14 windturbines in Haarlemmermeer-Zuid. De provincie zegt dat de turbines zo hoog worden dat ze een gevaar kunnen vormen voor het vliegverkeer.

Bovendien stelt Noord-Holland dat er ruim voldoende duurzame projecten op stapel staan om de milieudoelstelling tot 2020 te halen. Na 2020 wordt er verder gekeken of er nog nieuwe windparken nodig zijn.

Vorige week werd bekend dat de gemeente zich heeft aangesloten bij een procedure bij de Raad van State om te proberen het windpark Haarlemmermeer-Zuid alsnog mogelijk te maken. Anneke van der Veer is benieuwd wat dit de gemeente allemaal kost en of het college niet beter kan wachten tot 2020.

Het raadslid is ook verbaasd dat de nieuwe juridische procedure tijdens het debat vorige week in de gemeenteraad over duurzaamheid. Van der Veer noemde in haar bijdrage wel windparken, maar wethouder John Nederstigt van Duurzaamheid is er niet op ingegaan.