• Ton Dijkstra

Veel jongeren bij debat over jongerengemeenteraad

HOOFDDORP Bij het debat donderdagavond in de gemeenteraad over het instellen van een jongerengemeenteraad zaten opvallend jongeren op de publieke tribune. Onder hen ook een zoon van HAP-raadslid Sophie van de Meeberg. Hij liet zijn moeder naderhand weten de discussie wel boeiend te vinden, maar soms toch moeilijk zijn aandacht te kunnen vasthouden.

De meeste partijen waren erg enthousiast over de plannen van de werkgroep communicatie uit de raad om een gemeenteraad speciaal voor jongeren in het leven te roepen. Het is de bedoeling dat tien jongeren zich gaan buigen over onderwerpen die vooral de jeugd aangaan. De meeste fracties benadrukten dat de volwassen gemeenteraad wel serieus moet kijken naar de beslissingen van de jongeren.

Forza!-raadslid Michel van Dijk liet een afwijkend geluid horen. Hij zei dat zijn fractie nooit een groot voorstander is geweest van een jongerengemeenteraad. Volgens hem is het onmogelijk om de rijke schakering aan jongeren in zo'n raad te vertegenwoordigen. Niettemin wenste Van Dijk de jongerengemeenteraad veel succes.

Naast een jongerengemeenteraad krijgt Haarlemmermeer ook een kinderraad en een kinderburgemeester. Het is de bedoeling dat de kinderburgemeester zijn volwassen collega volgt bij activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de dodenherdenking op 4 mei.