• Ton Dijkstra

Veel jongeren maken gebruik van jeugdhulp

HOOFDDORP In Haarlemmermeer hebben vorig jaar naar verhouding veel jongeren gebruik gemaakt van professionele hulp. Ruim 1200 kinderen en jongeren hebben zich gemeld bij de ambulante hulp. Voor jongeren met een indicatie ligt dat aantal nog bijna honderd hoger. Gezien de bevolkingsopbouw van Haarlemmermeer is dat aantal opmerkelijk hoog.

Dat staat in de zogeheten Transformeermonitor 2015, die wethouder Tom Horn van Zorg dinsdag tijdens het wekelijkse persuurtje heeft gepresenteerd. De monitor is een soort nulmeting van hoe het er in Haarlemmermeer met de taken van het sociaal domein voor staat.

Al eerder was bekend dat de invoering van dat sociaal domein in de gemeente vrij goed is verlopen. Mensen die zijn aangewezen op hulp en ondersteuning geven de gemeente gemiddeld een dikke 7 als rapportcijfer. Dat beeld wordt in de nu uitgebrachte monitor nog eens bevestigd.

In de monitor staat verder dat de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een positief saldo heeft laten zien van 2.85 miljoen euro. Volgens wethouder Horn is dat geen meevaller voor de gemeente, omdat het geld beschikbaar blijft voor steun aan mensen die zorg nodig hebben. De komende jaren worden namelijk nog verdergaande bezuinigingen vanuit de rijksoverheid doorgevoerd, aldus de wethouder.

Het is de bedoeling dat er volgend voorjaar een nieuwe monitor wordt uitgebracht met een overzicht van de sociale taken in dit jaar.