• Bomenkap

    Hans Blomvliet

'Veel minder bomen gerooid aan Sparresholm'

HOOFDDORP Aan Sparresholm in Hoofddorp worden geen 60 bomen gekapt maar 42. Bovendien komen er geen 24 bomen voor terug maar 30. Dat zei wethouder Derk Reneman tijdens de laatste raadsvergadering.

Aanleiding voor de mededeling van Reneman was een betoog van oud-raadslid Leo Mesman, die als inspreker felle kritiek had op het bomenplan voor Sparresholm. Volgens hem dreigt door het plan het groene karakter van de wijk om zeep te worden geholpen.

Mesman zei dat de wijkbewoners erg geschrokken zijn van de boodschap dat er zoveel bomen dienen te worden gerooid. "Veel mensen zijn boos." Volgens de Hoofddorper zijn kabels en leidingen in de grond de oorzaak van de vermeende kaalslag in de buurt.

Leo Mesman zei dat er in Rotterdam een oplossing is gevonden om kabels en leidingen te omzeilen als het om planten van bomen gaat. Hij vroeg de gemeenteraad het 'onzalige plan' tegen te houden.

Fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks vroeg het college van B en W om opheldering. Wethouder Reneman, die zijn collega Marjolein Steffens-van de Water verving, kwam daarop met de verrassende boodschap dat het bomenplan toch bij nader inzien veel minder ingrijpend is dan door Mesman geschetst. De wethouder voegde er nog aan toe dat het met het groene karakter van de buurt ook in de toekomst wel goed zit.