• De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over de toekomst van Schiphol.

    René de Leeuw

'Veiligheid staat bovenaan'

SCHIPHOL Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) staat voor het toekomstige beleid omtrent Schiphol veiligheid bovenaan. Dat verklaarde zij dinsdag in een debat met de Tweede Kamer.

De minister verwees naar het vorig jaar verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). "Veiligheid staat nummer één en is de bodem van alle plannen en besluiten die we over de luchtvaart nemen. We zullen voluit het OVV-rapport omarmen en zorgen dat alle aanbevelingen worden opgevolgd. Het is zo belangrijk dat we in een apart debat de aanbevelingen van de OVV gaan bespreken."

ASPECTEN Het debat was aangevraagd door PVV en GroenLinks en ging over alle mogelijke aspecten van Schiphol. Initiatiefnemer PVV-kamerlid Dion Graus is voor groei op Schiphol en tegen Lelystad. "Schiphol ligt er al een eeuw," zei hij. "Mensen die er nu wonen, weten dat ze daar overlast van kunnen krijgen. Voor Lelystad geldt dat niet. Daarmee gaan we honderdduizenden mensen meer belasten. Terwijl je op Schiphol verder kunt groeien naar 600.000 of misschien wel 800.000 vluchten."

PAS OP DE PLAATS Mede-initiatiefnemer Suzanne Kröger (GroenLinks) wil pas op de plaats voor Schiphol en ook geen groei na 2020. Volgens haar heeft de publieke opinie in Nederland zich in de afgelopen twaalf tot zestien maanden '180 graden tegen de luchtvaart gekeerd'. "Vliegen stond voor vrijheid, succes, vakanties en avontuur. Nu voor geluidsoverlast, CO2-vervuiling en gebroken beloftes." Ze pleitte voor een integrale studie naar de bereikbaarheid van Nederland. "Daarbij moet naar alles gekeken worden, ook naar alternatieven als de trein." Wat ultrafijnstof betreft wil GroenLinks het voorzorgsbeginsel hanteren. Zeker geen groei tot de resultaten van RIVM-onderzoek hiernaar bekend zijn.

MILIEUWINST De VVD is voor groei en voert liefst nu al de regel in die voor na 2020 aan de Alderstafel is afgesproken: van de milieuwinst door stillere vliegtuigen de helft ten goede laten komen aan meer vluchten en de andere helft in de vorm van minder overlast aan omwonenden. "Oude afspraken werken niet meer," zei Remco Dijkstra (VVD). "En intussen komt de overheid afspraken niet na wat betreft de opening van Lelystad en herindeling van het luchtruim." Het CDA is ook voorstander van die fifty-fifty verdeling, maar wil wel het plafond van 500.000 vluchten handhaven tot en met 2020. "Zo hebben we tweeënhalf jaar de tijd om allerlei zaken goed te regelen." Jan Paternotte (D66) onderstreepte het belang van Schiphol voor de nationale economie: "Maar de luchtvaart moet wel aan de bak wat betreft het klimaatbeleid. Er moet een uitsterfschema komen voor de meest vervuilende vliegtuigen."

De minister beloofde tal van rapporten, nota's, overleggen en onderzoeken. Ze wil verder dat Nederland pionier wordt met biokerosine.