• Eric van Lieshout

Veiligheidsmaatregelen op en rond Schiphol blijven van kracht

SCHIPHOL De extra veiligheidsmaatregelen die zaterdag van kracht werden op en rond Schiphol, blijven de komende dagen van kracht. Bezoekers van Schiphol wordt daarom aangeraden meer tijd te nemen om passagiers weg te brengen in verband met filevorming op de opritten vanaf de A4.

Het bericht van de verlenging komt nadat zaterdagochtend de zogeheten driehoek (de burgemeester, de hoofdofficier en de Koninklijke Marechaussee/politie) van Haarlemmermeer besloot om, in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), extra maatregelen te treffen op en rondom de luchthaven. Aanleiding voor de maatregelen is een signaal dat betrekking heeft op de luchthaven.

De extra maatregelen betreffen vooralsnog alleen de aanvoerwegen naar Schiphol, de luchthaven en het gebied er omheen blijven gewoon toegankelijk en alle activiteiten kunnen doorgaan.

Wat het signaal precies was/is, is niet nader gespecificeerd. Wel dat het past binnen het landelijke dreigingsbeeld, dat al sinds 2013 op 'substantieel' staat. Net als in de rest van Nederland geldt daarom extra waakzaamheid op Schiphol. Dat geldt evenzeer voor andere Europese luchthavens.

Op en rond Schiphol betreft het aanvullende maatregelen zoals de controle van het verkeer richting luchthaventerrein, met als gevolg kans op filevorming op de toegangswegen.