Veranderde verkeersituatie weggebruikers op A4 richting Schiphol

HAARLEMMERMEER Wegens werkzaamheden wordt de parallelbaan op de A4 vanuit Amsterdam richting Schiphol vanaf zaterdag 24 oktober 20.30 uur tijdelijk ingekort. Weggebruikers kunnen dan pas na de Schipholtunnel uitvoegen richting Schiphol. In het voorjaar van 2016 is de volledige parallelbaan weer beschikbaar waardoor weggebruikers weer voor de Schipholtunnel kunnen uitvoegen richting Schiphol.

SNELHEIDSVERLAGING

Het tijdelijk inkorten van de parallelbaan is nodig om de verbindingswegen van de nieuwe A9 bij Badhoevedorp aan te sluiten op de huidige A4. Tijdens deze veranderde verkeerssituatie gaat de maximale snelheid op de vier rijstroken van de A4 (richting Den Haag) langs het afgesloten gedeelte van de parallelbaan omlaag naar 90 kilometer per uur.

OMLEGGING

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen voert de werkzaamheden uit.

Meer informatie en het laatste nieuws over de Omlegging van de A9 is te vinden op op www.rijkswaterstaat.nl/a9badhoevedorp.