• Trots tonen Arnout Hulst, Marianne Schuurmans en Rob Achterbergh-Copier de cheque

    Henk van Ommeren

Cheque van 6.000 euro voor Speeltuinvereniging Zwanenburg

ZWANENBURG Sinds de oprichting van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg, wordt er ieder najaar in november een feestmiddag gehouden. Dit jaar stond deze middag in het teken van een sponsoractie voor de Speeltuinvereniging Zwanenburg onder de noemer: "Ouderen helpen jongeren".

Nadat vorig jaar het grote speelfort in de speeltuin was afgekeurd, ging deze vereniging op zoek naar financiën om een nieuw fort aan te schaffen. De kosten voor het vervangen bedrag ongeveer een ton. Er werden diverse acties in gang gezet om het geld in te zamelen, vooral ook door de speeltuinvereniging zelf. Ook de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg wilde hieraan een streentje bijdragen. Immers: "De jeugd heeft de toekomst". Hierdoor ontstond het idee om het jaarlijkse Snertfeest om te zetten in een sponsorfeest.

Een grote groep vrijwilligers was al op zaterdagmorgen in de weer om de gymzaal van Cultureel Centrum De Olm om te bouwen tot een grote en gezellige feestzaal. De stichting van dit centrum had de zaal belangeloos ter beschikking gesteld voor deze actie. Een van de andere financiers was de "De Stichting voor de Buurt". Daardoor was het mogelijk om dit feest voor 150 deelnemers te organiseren. Al vroeg op de zondagmiddag stroomde de vooral ouderen toe. De ervaring was dat dit soort feesten altijd uitermate goed georganiseerd worden door onder de bezielende leiding van voorzitter Arnout Hulst. Een belangrijk onderdeel van de feestmiddag was het optreden van René Bishop, die vorig jaar meedeed aan de voice-senior. Het repertoire van deze artiest was bijzonder: Van Amsterdamse volksmuziek, tot zelfs een klassiek duet dat hij alleen uitvoerde.

Aan het einde van het feest werd bekend gemaakt wat de sponsoractie opgeleverd had. Burgemeester Marianne Schuurmans was speciaal voor deze gelegenheid naar De Olm gekomen. Namens de voorzitter van de Seniorenvereniging Arnout Hulst, overhandigde zij een cheque van maar liefst 6.000 euro aan de voorzitter van de Speeltuinvereniging Zwanenburg, Rob Achterbergh-Copier. Deze toonde zich blij verrast met dit grote bedrag. Een goed aanzet naar het realiseren van het gewenste bedrag voor het fort.

Henk van Ommeren