• Eric van Lieshout

Vergunning verleend voor noodopvang in Vijfhuizen

HOOFDDORP De gemeente heeft een vergunning verleend voor een noodopvang voor maximaal 300 asielzoekers op het terrein van Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Dat hebben burgemeester Theo Weterings en wethouder Tom Horn donderdag bekendgemaakt.

De omgevingsvergunning betekent dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan beginnen met de bouw van meerdere paviljoens. Er komen speciale familiekamers en kamers voor alleengaande vluchtelingen. Volgens wethouder Horn is met het COA afgesproken om zoveel mogelijk gezinnen in Vijfhuizen op te vangen.

De verwachting is dat de bouw van de paviljoens een paar weken in beslag neemt. Mensen kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de opvang, maar dat schort de bouw van het complex niet op.

De gemeente heeft ook een bestuursovereenkomst gesloten met het COA. Onderdeel daarvan is een veiligheids- en beheersplan. Afgesproken is dat de wijkagent in Vijfhuizen versterking krijgt van twee collega's, een andere wijkagent en een politieagent die veel ervaring heeft met de opvang van vluchtelingen. Ook komt er een speciaal telefoonnummer van het COA waar mensen 24 uur per etmaal terecht kunnen met klachten.

Volgens politiechef Fred Roest kan er bij ongeregeldheden snel hulp worden ingeroepen bij politie-eenheden in de directe omgeving. Het streven van de politie is erop gericht om alle meldingen in Vijfhuizen net zo snel af te handelen als op dit moment ook gebeurt.

Een begeleidingsgroep van 16 dorpsbewoners is nauw betrokken bij de noodopvang. Volgens wethouder Horn is het de bedoeling dat er tal van activiteiten worden gehouden om de vluchtelingen een zinvolle dagbesteding te geven. Kinderen krijgen mogelijk onderwijs.

De noodopvang wordt na zo'n 3 maanden geëvalueerd. Na ongeveer 5 maanden volgt een nieuwe evaluatie op grond waarvan de gemeente beslist of de opvang in Vijfhuizen wel of niet met een half jaar wordt verlengd.