• Bij de Verhalentafel schuiven nu ook inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan.

    Ria Meuleman

Verhalentafel op zoek naar de ziel van Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER Wat is de ziel van Haarlemmermeer? Burgemeester Onno Hoes legde deze vraag in zijn nieuwjaarstoespraak neer bij de inwoners. De Verhalentafel in het Historisch Museum is ermee aan de slag gegaan. Ook inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude schoven aan.

Op 1 januari 2019 werd de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude officieel met de gemeente Haarlemmermeer samengevoegd. Respectievelijk 156 en 167 jaar poldergeschiedenis kwamen bijeen in de nieuwe gemeente met in totaal 152.000 inwoners, verdeeld over 31 dorpen en kernen. Kan er zo kort na het samengaan al worden gesproken van een ziel? Het lijkt erop, want ondanks allerlei verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten.

POLDERKLEI Uit het boek '155 jaar Haarlemmerliede en Spaarnwoude, van veenwildernis tot wonen in het groen' van historicus Frank van de Poll komt naar voren dat die gemeente bestaat uit vrolijke, recht-door-zee, hard werkende en vooruitstrevende mensen, die niet bij de pakken gaan neerzitten en altijd een manier vinden om er het beste van te maken. En is dit ook niet altijd zo geweest in Haarlemmermeer? Van de pioniers die de net drooggemalen polderklei bewerkten tot vruchtbare landbouwgrond tot de mensen die nu werken met de nieuwste technologieën op vele gebieden.

De Verhalentafel onder de bezielende leiding van Sybil van Dam is de bakermat van de verhalen die zich in en rond Haarlemmermeer afspelen. Verhalen over de poldermentaliteit, van aanpakken en iets nieuws creëren. Van oudsher is Haarlemmermeer een smeltkroes van mensen uit alle windstreken van Nederland, van nationaliteiten en culturen. Aan de Verhalentafel 22 januari schoven Frans Rodenburg en André van der Veen, voorzitter Historisch Halfweg, aan. De laatste vindt dat de fusie met Haarlemmermeer vooral uit historisch perspectief een goede beslissing is. "En met de samenvoeging wordt de geschiedenis van de gemeente Haarlemmermeer 2000 jaar ouder."

LINKS Links zijn er ook met inwoners van oud en nieuw Haarlemmermeer en wat daar ooit bij hoorde. Zo ging een inwoonster van Rijsenhout vroeger naar haar tante Jans op het voormalig eiland Ruigoord. "Omdat Amsterdam het havengebied wilde uitbreiden, werden er dijken opgeworpen en zand opgespoten. Daar bloeiden duizenden orchideeën. Helaas verdween alles."

Een schoonmoeder van een van de deelnemers was geboren in de watermolen van Penningsveer. Tijdens een bijeenkomst van plattelandsvrouwen had iemand ooit tegen burgemeester Theo Weterings gezegd: "We horen allemaal bij elkaar". De verhalenvertellers tonen respect voor elkaar. "We werken naar de toekomst, vergelijken niet met vroeger."

SCHAKELS De palen van het Historisch Museum, de 'Schakels aan de ketting', worden ook in de nieuwe kernen geplaatst. Mogelijk zijn ook die schakels verbindend om uiteindelijk tot die ziel te komen. Van Dam wil in september ook met jongeren om de tafel, omdat de vraag van de burgemeester nog niet helemaal is beantwoord. "Elke kern heeft zijn eigen identiteit, maar we hebben veel dingen gemeen."

Ria Meuleman