• De Schipholtunnel

    ANP Foto

Hoogtedetectiesysteem zorgt voor voorkoming schade Schipholtunnel

Een hoogtedetectiesysteem voor de Schipholtunnel moet voorkomen dat te hoge vrachtwagens de tunnel in rijden en daarmee schade, langdurige hinder en gevaar voor medeweggebruikers veroorzaken. Onlangs is het detectiesysteem aangelegd.

Op een fotobord ziet een chauffeur met een te hoge vrachtwagen zijn eigen wagen en de mededeling dat hij te hoog is. Uit ervaring blijkt dat een fotobord bijdraagt aan het voorkomen van tunnelsluitingen.

De tunnelbuis van Den Haag richting Amsterdam behoort tot de oudste en laagste tunnels van Nederland (open sinds 1966). Deze buis is hoog genoeg voor wie zich aan de regels houdt. Europese regelgeving schrijft namelijk voor dat een vrachtwagen niet hoger mag zijn dan 4 m, tenzij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een ontheffing heeft verleend.

ONGELUKKEN In mei 2019 veroorzaakte een te hoge vrachtwagen schade aan de Schipholtunnel door 4 lichtbakken van het plafond te rijden. Gelukkig werden hierbij geen andere weggebruikers geraakt. 2 rijstroken konden hierdoor zo'n 3,5 uur niet gebruikt worden. In juli 2019 werden kabels aan het plafond losgereden. Nadat de tunnelbuis een kwartier helemaal dicht was, waren daarna 2 rijstroken 2 uur lang niet beschikbaar. In een video leggen we de werking van hoogtedetectie uit.