• De zuidelijk brug is inmiddels gesloopt en er wordt gewerkt aan de fundering van de nieuwe brug.

    Henk van Ommeren

Langdurige verkeershinder N200 Halfweg

HALFWEG Diverse organisaties hebben hun handen in een geslagen om verschillende projecten rond de N200 uit te voeren. Een megaproject waarbij bruggen, riool, wegdek, dijklichaam en waterleiding in een periode van twee jaar worden aangepakt. Het veroorzaakt wel veel verkeershinder.

Gezien vanuit Haarlem loopt de N200 vanaf de entree bij Halfweg vlak bij Sugar City tot aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Op bijna het hele traject worden sinds 2018 diverse werkzaamheden uitgevoerd die effect hebben op de verkeersdoorstroming. Gedurende bijna de hele periode waarin dit project wordt uitgevoerd is aan iedere zijde één rijbaan afgesloten. Een overzicht van de werkzaamheden.

Bij de start in 2018 werd begonnen met de vervanging van de uit 1853 daterende gietijzeren waterleiding vanaf Amsterdam tot Halfweg. Op dit deel van de N200 begon de afsluiting van één rijbaan aan iedere zijde. Andere werkzaamheden die plaats vinden in dit deel zijn de aanleg van een ecoduct nabij de A5 en het verhogen van de weg. De N200 is namelijk een dijklichaam dat in de loop der jaren bijna 1 centimeter per jaar is gezakt. Op sommige stukken is de weg daardoor bijna 50 centimeter lager geworden. Het dijklichaam waarop de weg ligt, wordt daarom gemiddeld 30 centimeter verhoogd. Vanwege de werkzaamheden is de N200 van Halfweg tot de Seineweg in Amsterdam bijvoorbeeld van vrijdagavond 13 september tot maandagochtend 16 september geheel afgesloten.

De Boezembruggen bij Sugar City dateren van 1925. Ook deze uit twee bruggen bestaande constructie is aan vervanging toe. Op 4 juni 2019 werd begonnen met de sloop van de zuidelijke brug. Tijdens de sloop en de nieuwbouw moet het wegverkeer over de noordelijke brug. Hierdoor is slechts één rijbaan van beide kanten beschikbaar. Voetgangers en fietsers moeten via Zwanenburg of via Halfweg Noord. In 2020 zal de noordelijke brug aangepakt worden en moet al het verkeer over de zuidelijke brug. Inmiddels is men aan het werk met de fundatie voor de steunpunten van de zuidelijke brug.

De N200 door Halfweg zelf is al jaren een doorn in het oog van de bewoners. Het dorp wordt door de snelweg in tweeën is gesplitst. Oversteken is een gevaarlijke zaak mede omdat er veel te hard gereden wordt en er veel verkeer gebruik maakt van de weg. Zelfs leden van de Tweede Kamer stelden bij een werkbezoek dat er eigenlijk sprake is van een onhoudbare situatie. Er is echter geen geld beschikbaar voor een goede aanpak van de weg. Daarom wordt nu gekozen voor een soort boulevard achtige inrichting die tijdens dit project gerealiseerd gaat worden.

Gelijktijdig met de aanpak van N200 zal een duiker die ter hoogte van de Polanenkade onder de N200 doorgaat, vervangen worden. Bovendien wordt ook het riool op de paralelwegen in deze omgeving vervangen. Het gevolg is dat op de kruising bij de Oranje Nassaustraat/N200 van diverse kanten slechts één baan beschikbaar is ook voor al het afslaande verkeer. Verder is een deel van het dorp Halfweg, bijna niet meer bereikbaar.

Al deze werkzaamheden en daardoor de verkeershinder duren nog tot medio/eind 2020.

Henk van Ommeren