• Minister Van Nieuwenhuizen bleek een warm voorstander van elektrisch vliegen te zijn.

    Remko de Waal

Voorstel D66 en VVD in Kamerdebat: 'Nederland gidsland elektrisch vliegen'

SCHIPHOL D66 en VVD willen dat Nederland gidsland wordt bij de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat heeft er wel oren naar, zo bleek tijdens een commissiedebat van de Tweede Kamer. De minister moest daar ook veel vragen beantwoorden over haar plan om onder voorwaarden groei op Schiphol toe te staan tot maximaal 540.000 vluchten.

René de Leeuw

"De toekomst van de luchtvaart is elektrisch," aldus D66-parlementariër Jan Paternotte, mede-indiener van een plan voor elektrisch vliegen. "De luchtvaart heeft alleen toekomst als we schoner en stiller gaan vliegen." Hij wees erop dat Nederland al 'het land van de snelste zonneauto's ter wereld' is. Zijn VVD-collega Remco Dijkstra heeft al visioenen van een elektrisch 'Fokker van de komende eeuw'.

De beide partijen willen onder meer inzetten op kennisontwikkeling door het vormen van een innovatiecluster 'Elektrisch en Hybride vliegen', waarvoor onder meer het onderzoeksinstituut NLR en onderwijsinstellingen worden ingeschakeld. "Van oudsher hebben wij veel kennis in huis over luchtvaarttechniek," aldus Paternotte. Hij erkent dat vliegen over lange afstanden voorlopig niet kan. "Maar grofweg wordt 45 procent van alle vluchten in de wereld binnen de 800 km gemaakt. Dat kan vaak ook per trein, maar om bijvoorbeeld de 60 dagelijkse vluchten van Schiphol naar Londen naar het spoor te verplaatsen zijn meer rails nodig en een grotere tunnel. Bovendien kent Schiphol tientallen bestemmingen binnen 800 kilometer zonder snelle spoorverbinding."

VOORSTANDER Minister Van Nieuwenhuizen bleek er eveneens warm voorstander van, zeker in combinatie met synthetische kerosine, waarvoor een proeffabriek in Nederland komt. Voor grote vliegtuigen is vliegen op alleen stroom nog lang geen optie, maar met hybride vliegtuigen, die zowel op stroom als (synthetische of bio-)kerosine vliegen, moet de luchtvervuiling op termijn drastisch omlaag kunnen. "Als we dat voor elkaar krijgen, dan betekent dat heel grote winst," aldus Van Nieuwenhuizen. Zij wil samen optrekken met andere landen als Noorwegen en Duitsland.

De commissie sprak ook over het plan van de minister over groei tot maximaal 540.000 vluchten op Schiphol in ruil voor minder overlast. GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zien dat als toch weer gewoon doorgroeien, maar volgens de minister is er wel degelijk sprake van een trendbreuk, al was ze nog niet erg concreet over hoe straks haar 'pakketten' met minder hinder versus extra vluchten er uit gaan zien: "Bewoners kunnen zeggen: als u dit of dat voor ons bereikt, dan mogen daar van ons wel meer vluchten tegenover staan. Bijvoorbeeld rustmomenten of minder nachtvluchten. Maar voor iedere nachtvlucht minder er overdag een reeks vluchten bij, daar hebben ze niets aan. Zo'n pakket wordt het dus niet. Ook tegen nachtvluchten massaal verschuiven naar de randen van de nacht zullen bewoners nee zeggen. Ook dan is er geen pakket."

ULTRAFIJNSTOF Tijdens recente bezoeken van de minister aan de regio bleken veel omwonenden zich zorgen te maken over ultrafijnstof. SP en GroenLinks bepleitten een stop op meer vluchten om de lucht 'niet nog viezer' te maken. De minister zei dat niet te kunnen doen op basis van slechts een deelrapport van het RIVM. "Om normen te kunnen stellen moet eerst het hele RIVM-onderzoek worden afgerond en ook is meer internationaal onderzoek nodig." De minister wil daar in het buitenland prikkels voor geven. Intussen heeft ze Schiphol een actieplan gevraagd om, los van welke regels ook, de uitstoot van ultrafijnstof te beperken. Sem Laçin (SP) vroeg aandacht voor de risico's van ultrafijnstof voor Schipholwerkers. Hij ziet dat graag onderdeel worden van RIVM-onderzoek. De minister vond dat een prima idee.