'Vermeende druk wethouders storm in glas water'

HOOFDDORP De druk die de wethouders Horn en Reneman zouden hebben uitgeoefend op raadsleden om tegen een motie van wantrouwen te stemmen tegen het college is een storm in een glas water. Dat zeiden beide wethouders donderdag tijdens de raadsvergadering.

De beschuldiging was dat beide wethouders in de laatste vergadering voor het zomerreces tijdens het debat over het honkbalstadion ontoelaatbare druk zouden hebben uitgeoefend op raadsleden van GroenLinks en Forza! om een motie van wantrouwen niet te steunen. Daarbij zou zelfs zijn gedreigd dat GroenLinks deelname aan het college in een volgende raadsperiode wel kan vergeten als ze zou volharden. Dat zou wethouder Tom Horn aan raadslid Maaike Ballieux van GroenLinks hebben gezegd.

Horn zei donderdag dat hij tijdens de schorsing van het debat geen raadslid heeft gesproken. Na afloop wel maar toen heeft hij niemand bedreigd of geïntimideerd, zo zei de wethouder. Zijn collega Derk Reneman bood nog dezelfde avond zijn excuses aan aan raadslid Michel van Dijk van Forza!. Die heeft de excuses aanvaard.

Voor fractievoorzitter Rinus Beusenberg van SRH was daarmee de kous niet af. Hij diende donderdag een motie van wantrouwen in tegen beide wethouders. Beusenberg stond uiteindelijk alleen in zijn afwijzing van de wethouders.

Vele fracties wezen erop dat het een erg emotionele avond was en dat de gemoederen soms hoog opliepen. "Dit wordt nu nogal uitvergroot", zo vond PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk. "Dit is een potje lawaai maken dat niet past bij de heer Beusenberg."

De fractie van GroenLinks heeft overigens een officiële klacht ingediend tegen het gedrag van wethouder Horn. Fractievoorzitter Nicole Mulder is daarover nog in gesprek met burgemeester Theo Weterings. De leidster van GroenLinks zei het veel belangrijker te vinden om nog eens na te denken over hoe er in de raad met elkaar wordt omgegaan dan te blijven focussen op dit incident.

Daardoor kreeg Beusenberg geen enkele steun voor zijn motie. Hij noemde het 'ziekelijk' dat raadsleden zijn bedreigd maar daarvoor in de raadzaal niet openlijk durven uit te komen.