• Ton Dijkstra

Vermoedelijk niet meer dan 300 vluchtelingen in noodopvang

HOOFDDORP Er komen hoogstwaarschijnlijk niet meer dan 300 vluchtelingen in de noodopvang bij Vijfhuizen. Dat heeft wethouder Tom Horn dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse persuurtje.

Het college van B en W besloot kort geleden nog eerst 300 vluchtelingen en na drie maanden 400 vluchtelingen als maximum te nemen. Dat het aantal nu vermoedelijk op 300 gehandhaafd blijft is het gevolg van een akkoord tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de opvang van vluchtelingen. Dat akkoord moet 18 december worden bekrachtigd door leden van de VNG, de Nederlandse gemeenten dus.

Het college van B en W heeft steeds gezegd dat het minimum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het maximum voor het college is. Dat wordt dus na 18 december 300 vluchtelingen. Het college houdt wel vast aan een eerste evaluatie na drie maanden.

Het college besloot dinsdag definitief akkoord te gaan met de komst van de noodopvang nadat eerst inwoners van Vijfhuizen hun mening mochten geven. Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het besluit.

Wethouder Horn zei dinsdag dat er zowel in het dorp Vijfhuizen als in de gemeenteraad voldoende draagvlak is gebleken voor de opvang van vluchtelingen. In de raad ontstond een soms heftig debat over het aantal van eerst 300 en daarna misschien 400 vluchtelingen. Met name de VVD wilde vasthouden aan een aantal van 200, wat ook de wens was van de dorpsvereniging in Vijfhuizen.

Wethouder Horn stelde toen dat het COA waarschijnlijk zou afzien van een opvang, iets wat de gemeenteraad volgens hem niet wil. Horn zei dinsdag tijdens het persgesprek dat geen enkele motie vorige week een meerderheid heeft gekregen en dat er dus een ruime meerderheid was voor het besluit van het college.

Als de vestiging van een noodopvang in de Expohal in kannen en kruiken is, gaat de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum (azc).