• Trudy Witteman

Vlag uit in Zwanenburg

ZWANENBURG Het zo vurig gewenste dorpshuis annex sporthal kan gebouwd worden. Gisteren deed de Raad van State uitspraak in het op 21 november behandelde beroep tegen het bestemmingsplan.

De Raad van State heeft de beroepen van de familie Heeneman en Albert Heijn ongegrond verklaard. Voor wat het beroep van de familie Luijkx betreft oordeelde de Raad dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het plan (lees: nieuwbouw Lidl) vanuit akoestisch oogpunt geen onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat van de familie. De gemeente moet dit herstellen. Wanneer hier een raadsbesluit over is genomen kan de omgevingsvergunning ter inzake worden gelegd. De dorpsraad hoopt op snelheid.

"Dit onderdeel van de uitspraak kan de bouw niet meer blokkeren" jubelt dorpsraadvoorzitter Peter Vreeswijk. "We zijn dolblij dat er eindelijk groen licht is." Hoe blij ze in Zwanenburg zijn bleek gisteravond. Tijdens de vergadering van de dorpsraad was er champagne om te vieren dat aan het lange wachten een einde is gekomen.