• Ton Dijkstra

Vooralsnog geen noodzaak tot sluiting dorpshuizen

HOOFDDORP De dorpshuizen in Lijnden, Vijfhuizen, Abbenes, Rijsenhout en Burgerveen en jongerencentrum Hype in Nieuw-Vennep kunnen vooralsnog open blijven. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de gemeente naar het gebruik van maatschappelijk vastgoed als dorps- en wijkcentra. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water maakte dat donderdag tijdens het wekelijkse persgesprek bekend.

De gemeente startte in 2015 een groot onderzoek naar het gebruik van alle accommodaties in Haarlemmermeer. De gedachte was het niet erg doelmatig is als een ruimte maar een paar keer per week wordt gebruikt. Door activiteiten samen te voegen, zou een efficiënte situatie kunnen worden gerealiseerd. Sluiting van dorpscentra werd daarbij niet uitgesloten.

Vooruitlopend op het onderzoek ontstond begin vorig jaar onrust bij de gebruikers van dorpshuis de Vluchthaven in Lijnden. Deze voorziening zou op de nominatie staan om te worden gesloten. De voorgenomen sluiting bleek op een vergissing te berusten.

Toch is er wel degelijk over gesproken om activiteiten van de Vluchthaven over te hevelen naar het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp, zo gaf Marjolein Steffens donderdag toe. Die accommodatie zit echter inmiddels tot de nok vol met activiteiten. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat de Vluchthaven zelf voldoende levensvatbaar is. Het voortbestaan van het dorpshuis is voor de komende tien jaar gegarandeerd.

Ook voor jongerencentrum Hype in Nieuw-Vennep zag het er niet zo vrolijk uit, maar ook deze voorziening blijft behouden. In overleg met Maatvast zijn er voldoende activiteiten gevonden voor een multifunctioneel gebruik van dit centrum.

Wethouder Steffens vertelde dat het onderzoek bij de zes genoemde centra als een pilot geldt. Er is in tien maanden tijd met alle gebruikers van de gebouwen gesproken. Het is de bedoeling dat nu eenzelfde onderzoek bij de andere dorps- en wijkgebouwen wordt gehouden.

Bij de verdere ontwikkeling van de dorpshuizen in Lijnden, Rijsenhout en Burgerveen werkt de gemeente nauw samen met de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Die heeft op grond van afspraken tussen de rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en de luchthaven 10 miljoen euro te besteden aan maatschappelijke doelen binnen de Schiphol-zone.

Wethouder Adam Elzakalai van Luchthavenzaken zei dat hij verwacht dat er binnen enkele maanden uitsluitsel komt over de verdeling van het geld. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel extra geld er beschikbaar is voor de dorpshuizen in de drie genoemde dorpen.