Voorkom burenoverlast tijdens de zomermaanden

HAARLEMMERMEER Zomer betekent volop genieten van het mooie weer op straat, in de tuin of op balkon. Deuren en ramen open, muziekje er bij, kinderen die lekker buiten spelen. Al die gezelligheid kan in sommige gevallen voor overlast of irritaties zorgen. Daarom geeft Buurtbemiddeling een aantal tips om dit te voorkomen.

Tips die helpen om het woonplezier goed te houden zijn onder andere om te proberen in wensen te spreken en niet in klachten. Ook kan het helpen om te letten op de muziek uit openstaande ramen en deuren en de barbeque zo neer te zetten dat de buren geen last hebben van de rook. Als men nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien vroeg op moeten en graag willen slapen. Of als men veranderingen op de erfafscheiding wil aanbrengen, bijvoorbeeld een nieuwe haag, doe dit dan in overleg met de buren. Maar bedenk vooral: waar gewoond wordt, wordt geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan op kleine ergernissen en voorkomt zo dat het uit de hand loopt.

Mochten buren er ondanks alles niet met elkaar uitkomen, dan kan er een beroep gedaan worden op Buurtbemiddeling. Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen of (dreigende) conflicten. MeerWaarde verzorgt buurtbemiddeling in de gemeenten Haarlemmermeer en is bestemd voor alle bewoners en wordt gratis aangeboden. Behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via (023) 569 88 83 of via buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.