• Jos van Rooijen

'Voorkom sloop woningen Parklaan'

HOOFDDORP Het college moet er alles aan doen om sloop van vier woningen in de Parklaan zien te voorkomen. Dat blijkt uit een brief die bewoners aan het college sturen. De vier woningen zijn in de afgelopen maanden opgekocht door projectontwikkelaar Segesta die sloop-/nieuwplannen heeft voor deze locatie in het oudere deel van Hoofddorp.

De brief volgt nadat een grote groep bewoners vorige week een gesprek heeft gehad met gebiedsmanager David Michel. Het gesprek was in het raadhuis en daar kregen bewoners onder andere te horen dat Segesta plannen heeft om 45 appartementen te bouwen op de locatie hoek Draverslaan/Parklaan (en wellicht uitbreiden parkeergarage). Voorwaarde is dan wel dat alle benodigde woningen opgekocht kunnen worden en dat de gemeente meewerkt aan het bouwplan.

Op dat laatste hoeft Segesta vooralsnog niet te rekenen, aldus de gebiedsmanager tijdens de drukbezochte bijeenkomst, omdat zo'n complex niet past in het straatbeeld. Maar, zo werd er meteen bijgezegd: voorkomen van sloop is een heel andere kwestie.

Reden voor de bewoners om een noodbrief op te stellen richting college waarin ze nadrukkelijk vragen om sloop van de opgekochte woningen te voorkomen. Eén van de argumenten die ze daarbij aanvoeren is de cultuur historische waarde van de Parklaan.

"Die waarde wordt met name genoemd in het bestemmingsplan. En als je dat als gemeente aangeeft, dan moet je ook alles in het werk stellen dat die waarde niet aangetast wordt of zelfs verloren gaat. Dan moet je al helemaal geen sloop willen", aldus Maarten, bewoner van 31a en initiator van de brief.

"Sloop is ook helemaal niet nodig, want de woningen kunnen nog prima bewoond worden. Een controle van een inspecteur van de gemeente heeft dat aangetoond. Ons voorstel is dan ook: haal de hekken en betimmering weg en zet bijvoorbeeld anti-kraak in de woningen. Dat is meteen een hele verbetering van het huidig straatbeeld", aldus de brief waarin tevens gewezen wordt op de Welstandsnota. "Volgens die nota is het dichttimmeren van een groot gedeelte van de Parklaan niet toegestaan. Dus herstel de oude situatie en stel alles in het werk om sloop te voorkomen", aldus de brief en de toelichting van Maarten die de gemeente in het algemeen en de gebiedsmanager in het bijzonder complimenteert met de aandacht voor en aanpak van de kwestie.

De situatie in de Parklaan was enkele weken geleden voor de VVD-fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Die vragen zijn nu beantwoord. Daaruit blijkt dat het college, met name via de gebiedsmanager, de situatie in de gaten houdt. Het college onderschrijft de conclusie van de VVD 'dat het huidige straatbeeld niet fraai is'. "Maar", voegt het college er nog aan toe, "de wijze waarop de ramen van de woningen zijn dichtgetimmerd en hekken zijn geplaatst, is echter niet strijdig met het bestemmingsplan".

Bewoners beroepen zich daarom op de Welstandsnota.