Voorlopig geen zonnepark in Zwanenburg

ZWANENBURG Er komt voorlopig geen groot zonnepanelenpark tussen het dorp Zwanenburg en de rijksweg A9. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie Een Haarlemmermeer.

Fractievoorzitter Hans Spijker van Een Haarlemmermeer stelde 4 februari schriftelijke vragen naar aanleiding van berichten over plannen voor een Energy Park ten zuiden van Zwanenburg. Die plannen veroorzaakten nogal wat onrust bij dorpsbewoners, omdat het betrokken gebied op dit moment een agrarische bestemming heeft.

Raadslid Spijker wilde daarom van het college weten of er inmiddels een aanvraag was gedaan voor de aanleg van een zonnepark in Zwanenburg. Het college stelt Spijker gerust: een aanvraag is er niet gedaan, maar de onderneming Solar heeft begin februari wel plannen gepresenteerd.

Daarop heeft de gemeente aangegeven dat die plannen in strijd zijn met het bestaande gemeentelijke en provinciale beleid op het terrein van zonneparken. Het bewuste gebied staat immers aangemerkt als agrarisch kerngebied voor na 2030.

Het college schrijft in de antwoorden aan raadslid Spijker dat de grond pas in aanmerking zou komen voor de realisatie van een zonnepark als de gemeente en de provincie hun beleid wijzigen. De provincie Noord-Holland is overigens wel bezig met een nieuw beleid voor zonneparken. Of dat ook gevolgen heeft voor het gebied in Zwanenburg is onduidelijk.