• Ton Dijkstra

Vragen bij HAP over melden van datalekken

HOOFDDORP De fractie van de HAP vraagt zich af of de gemeente afdoende maatregelen heeft genomen om het lekken van data te voorkomen en of bij eventueel lekken dit op juiste wijze wordt gemeld. HAP-raadslid Tim van Essen heeft het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld.

Directe aanleiding voor de vragen van de HAP is berichtgeving vorige week naar aanleiding van het KRO-NCRV-programma Reporter Radio dat ongeveer de helft van alle onderzochte gemeenten datalekken niet meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij datalekken komen vertrouwelijke gegevens van inwoners of bedrijven op straat te liggen. Ze zijn vaak de start van identiteitsfraude.

Sinds begin vorig jaar zijn alle gemeenten verplicht datalekken te melden. Als dat niet op tijd gebeurt, kunnen er fikse boetes worden opgelegd. Raadslid Van Essen wil weten of de gemeente hiervan op de hoogte is en of zich vorig jaar een datalek heeft voorgedaan.

Eerder bleek uit een onderzoek in opdracht van de gemeentelijke rekenkamercommissie dat het gemeentelijke digitale systeem zo lek is als een mandje. Veel raadsfracties maakten zich daar toen zorgen over. Het college stelde de raad toen gerust met de boodschap dat er al veel was gedaan en nog zou worden gedaan om de digitale informatie beter te beveiligen.