• Archief

Vragen PvdA over mislukte participatie in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP PvdA-raadslid Willem Klijn heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de onvrede in Badhoevedorp over het ontwerp voor het nieuwe centrum van het dorp. Volgens de PvdA'er  hebben deelnemers aan het participatieproces het gevoel dat er niet of nauwelijks naar hun inbreng is geluisterd.

De Dorpsraad en ondernemersvereniging kondigden enkele maanden al aan uit het participatieproces te stappen. Vorige week ontving de gemeenteraad een brief waarin staat dat 16 van de 18 deelnemers aan het participatieplatform afhaken. Het definitieve ontwerp zou haaks staan op het gezellige dorpscentrum dat bewoners en winkeliers van Badhoevedorp willen. Raadslid Klijn wil een verklaring van het college voor dit opstappen.

De PvdA vindt dat vooraf duidelijk moet zijn waarover kan worden geparticipeerd en wat er met de uitkomst van die participatie wordt gedaan. De bedoeling van participatie is tenslotte dat binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inbreng van participanten, zo vinden de sociaal-democraten.

Raadslid Klijn is benieuwd hoe het college de participatie nu verder oppakt nu er ogenschijnlijk geen participanten meer over zijn en welke lessen er worden getrokken om deze situatie in de toekomst te voorkomen.