• Archief

Vrijspraak gemeente zaak vernieling zwaluwnesten

RIJSENHOUT De gemeente en aannemer De Wilde uit Vijfhuizen zijn dinsdag door de rechtbank in Haarlem vrijgesproken van het vernielen van nesten van oeverzwaluwen in juni 2015 in de Geniedijk bij Rijsenhout. Tegen beide was een boete van 350 euro geëist. 
 

Vogelaar Norman Graafsma uit Hoofddorp deed in 2015 aangifte tegen de gemeente en aannemer. Volgens hem hebben zij in 2015 bewust geen rekening gehouden met het broedseizoen van de oeverzwaluw, een beschermde vogel. Graafsma baseerde zich op een melding dat De Wilde doorging met werkzaamheden op de Geniedijk terwijl er nog oeverzwaluwen rondvlogen. Daardoor zouden meerdere nesten van broedende vogels verloren zijn gegaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de gemeente als opdrachtgever en De Wilde als uitvoerder strafrechtelijk te vervolgen. Justitie bood beide voor overtreding van de Natuurbeschermingswet een schikking aan van 650 euro boete, maar die gingen daar niet mee akkoord.

Volgens de gemeente en De Wilde hebben ze helemaal niets fout gedaan. Polderecoloog Henk Nijenhuis ging begin juni een kijkje nemen bij de nesten in de Geniedijk. Hij kwam na een kortstondig onderzoek tot de conclusie dat de oeverzwaluwen inmiddels vertrokken waren en inmiddels elders een nest hadden gevonden. Ook een medewerker van De Wilde heeft daarna geen oeverzwaluwen meer gezien.

De rechtbank hecht veel waarde aan de verklaring van polderecoloog Nijenhuis die twee weken geleden als getuige werd gehoord. Ook de rechters gaan er daarom van uit dat er geen oeverzwaluwen meer waren op de bewuste plek.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de gemeente eerder per abuis al de schikking van 650 euro naar Justitie heeft overgemaakt. of dat geld nu snel terugkomt is de vraag, want het OM kan tegen de uitspraak van de rechter ook nog in hoger beroep.