• Ton Dijkstra

VVD bang voor vertraging toekomstvisie Rijsenhout

RIJSENHOUT De VVD-fractie is verbaasd over de vertraging die dreigt te ontstaan over de gebiedsvisie voor Rijsenhout. Oorzaak van de vertraging is een verkenning die de provincie Noord-Holland uitvoert voor de gehele greenport Aalsmeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad over die verkenning geïnformeerd.

VVD-raadslid Rob Koster hekelt deze opstelling. "Vorig jaar is door alle partijen in de gemeenteraad geconstateerd dat de herstructurering van de 'oude' glastuinbouw niet gelukt is en dat het zinloos is om hier verder mee door te gaan."

Om die reden juichte de VVD het plan toe om inwoners en ondernemers de regie te geven en een toekomstvisie op te stellen. De fractie vindt de mededeling van het college over een gebiedsverkenning daarom nogal vaag. De liberalen vrezen voor boekwerken vol ideeën, meer regels en een verdere vertraging.

Volgens Koster zijn met name de ondernemers en de inwoners in Rijsenhout de klos als de verkenning opnieuw voor vertraging zorgt. De liberalen vinden dat de inwoners en ondernemers gebaat zijn bij een duidelijke visie. Juist daarom worden er nu bijeenkomsten in Rijsenhout gehouden om die visie vorm te geven.

Na jaren duwen en trekken aan een niet succesvolle herstructurering is het nu hoog tijd dat er duidelijkheid komt, zo vindt de VVD. De partij is bang dat de verkenning van de provincie opmaat is voor verdere vertragingen. Om die reden heeft de fractie opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college. Tandenknarsend constateert de VVD dat Haarlemmermeer op dit moment opnieuw afhankelijk is van de provincie.