VVD kritisch over plan noodopvang

HOOFDDORP De VVD-fractie in de gemeenteraad is uiterst kritsch over het plan van het college van B en W om eerst 300 en na drie maanden 400 vluchtelingen op te vangen in de noodopvang in Vijfhuizen. "Wij houden vast aan ons oorspronkelijk standpunt dat er maximaal 200 vluchtelingen mogen komen", zegt fractievoorzitter Henk Kuipers. Ook andere fracties hebben nog veel vragen.

De gemeenteraad debatteert vanavond over het jongste plan van het college om binnenkort 300 vluchtelingen onder te brengen in paviljoens bij het Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Het is op zich een bevoegdheid van het college om dat besluit te nemen, maar B en W hebben voortdurend aangegeven dat zij een breed draagvlak willen in de raad voor zo'n belangrijke beslissing.

Daarom wordt het plan vanavond voorgelegd aan de raad. "Dat stellen we zeer op prijs", zegt VVD-fractievoorzitter Kuipers. "Maar we hopen dan ook dat het college naar onze opvatting wil luisteren en niet vasthoudt aan zijn eigen standpunt. De participatiebijeenkomst in Vijfhuizen heeft duidelijk aangetoond dat dorpsbewoners niet tegen vluchtelingen zijn, maar dat ze niet meer dan 200 of hooguit 250 vluchtelingen willen."

Probleem is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een centrum wil voor minimaal 400 vluchtelingen. Pas dan kan van een volwaardige opvang worden gesproken. Het COA heeft inmiddels per brief laten weten akkoord te gaan met de tussenoplossing van de gemeente.

Ook CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee vindt dat het college onvoldoende heeft gedaan met de participatie in Vijfhuizen. GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux meent dat B en W hun oren te veel laten hangen naar het COA en de eigenaar van Expo. D66-raadslid Pablo Meegdes stelt dat zijn fractie voor kleinschalige opvang is, maar het plan van het college niettemin steunt.