VVD: vluchtelingen in leegstaande kantoren

HOOFDDORP De VVD vindt dat de gemeente zich moet inzetten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning in leegstaande kantoren te huisvesten. De gemeente zou daartoe een zogeheten kantorenloods kunnen aanstellen, die marktpartijen enthousiast kan maken voor het plan. De liberalen willen het voorstel donderdagavond in de gemeenteraad bespreken.

Zoals eerder gemeld moet Haarlemmermeer dit jaar meer dan 300 zogeheten statushouders (vluchtelingen) een huurwoning aanbieden. Dat zorgt voor spanningen op de huurmarkt, want woningzoekenden met een urgentieverklaring moeten doorgaans nu al erg lang wachten op een huis. Daar komt voorlopig geen verandering in.

De VVD meent dat het ombouwen van leegstaande kantoren tot wooneenheden één van de oplossingen kan zijn voor het nijpende probleem. In Haarlemmermeer staat naar schatting bijna een kwart van alle kantoorgebouwen leeg. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat stelt voor dat een gemeenteambtenaar, die zogenoemde kantorenloods, de taak krijgt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het college zou budget beschikbaar moeten stellen om zo'n loods aan de slag te laten gaan.

Volgens De Baat zijn er al initiatieven in Haarlemmermeer om lege kantoren om te bouwen tot wooneenheden. De gemeente zou daarbij moeten aanhaken. Het ombouwen van kantoorruimte naar huurwoningen biedt een kans om te voorzien in 'semi-permanente' wooneenheden voor mensen met een urgentieverklaring, zo vindt de VVD.