• ROBERTJOORE fotobureua R&M Joore

Wethouder Reneman botst hard met deel raad

HOOFDDORP Wethouder Derk Reneman van Financiën is vorige week tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening hard in aanvaring gekomen met een deel van de gemeenteraad. Er ontstond beroering toen Reneman nogal bot reageerde op een voorstel van D66-raadslid John Jhinnoe.

In de nieuwe subsidieverordening staat dat organisaties voortaan tot 1 augustus de tijd krijgen om een aanvraag te doen voor een subsidie in het nieuwe jaar. D66'er Jhinnoe vroeg zich af waarom dat niet 1 oktober kan worden. Volgens hem hanteren andere gemeenten ook de datum van 1 oktober.

Wethouder Reneman reageerde vol ergernis op dat standpunt. Hij zei dat de ambtelijke organisatie heeft aangegeven dat 1 oktober simpelweg geen haalbare kaart is om alle aanvragen af te handelen. Als raadslid Jhinnoe toch wilde vasthouden aan die datum dan 'verwacht ik een verhuisbericht', zo zei Reneman. Waarmee hij suggereerde dat de D66'er dan maar beter kon vertrekken uit de gemeente.

Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij fractievoorzitter Anneke van der Helm (CDVP) die stelde dat de wethouder de wensen van de gemeenteraad maar heeft op te volgen. Van der Helm kreeg steun van CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee die ook aanvoerde dat wel de verhouding tussen raad en college scherp in de gaten moest houden.

Derk Reneman meende echter dat hij wel degelijk recht van spreken had. Volgens hem past het de raad niet om op de strepen te gaan staan als een wethouder haar wil behoeden voor onmogelijke besluiten. Reneman kreeg in dat verband steun van PvdA-raadslid Willem Klijn. Die noemde de reactie van Anneke van der Helm 'baarlijke onzin'. Hij stelde dat een wethouder niet hoeft mee te werken aan 'missions impossible'.

Aan het eind van het debat deed wethouder Reneman alsnog water bij de wijn door toe te zeggen uit te laten zoeken of bij een volgende subsidieverordening 1 oktober alsnog kan worden ingevoerd als aanvraagdatum.

Los van deze harde botsing tussen wethouder en raadsleden was de gemeenteraad goed te spreken over de versoepeling van de subsidieregels. CDA-fractievoorzitter Sedee wilde nog wel weten waarom een jeugdlid volleybal 41 euro subsidie krijgt en een jeugdlid basketball 72 euro. Wethouder Reneman moest hierop het antwoord schuldig blijven. De raad krijgt later schriftelijk antwoord.