• ROBERTJOORE fotobureua R&M Joore

Wethouder Reneman haalt uit naar Liander

HOOFDDORP Wethouder Derk Reneman van Financiën heeft donderdag tijdens de raadsvergadering flink uitgehaald naar netbeheerder Liander. Volgens de wethouder kiest Liander ervoor om de kosten van precarioheffing door te berekenen aan burgers, terwijl er jaarlijks grote winsten worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en er vorstelijke salarissen worden uitbetaald aan topmanagers.

Reneman reageerde op een vraag van HAP-fractievoorzitter Johan Rip die in een krantenartikel had gelezen dat inwoners van de Gelderse gemeente Bronckhorst in feite meebetalen aan de voorzieningen in Haarlemmermeer. Dat zit zo: Haarlemmermeer heft belasting van Liander voor de ondergrondse elektriciteitsleidingen en kabels. De netbeheerder verdeelt die kosten vervolgens over alle klanten. Op die manier betaalt een inwoner van Bronckhorst dus mee om de gemeentekas van Haarlemmermeer te spekken.

Johan Rip vroeg de wethouder deze materie nog eens in Jip-en-Janneke-taal aan de gemeenteraad uit te leggen. Reneman vond dat een hele uitdaging. Hij stelde dat Haarlemmermeer er niet voor kiest om inwoners van Bronckhorst te laten meebetalen aan de precarioheffing die Haarlemmermeer oplegt. Het is Liander die daarvoor kiest, aldus de wethouder. Hij voegde er fijntjes aan toe dat Liander elk jaar 125 miljoen euro uitbetaalt aan de aandeelhouders van de onderneming, zijnde de provincies. Daarnaast zijn er zestien managers bij Liander actief die meer verdienen dan de Balkenende-norm.

Bleef de vraag of de wethouder er in was geslaagd om het allemaal in Jip-en-Janneke-taal uit te leggen. Reneman concludeerde zelf van niet, want Johan Rip deed het verzoek om zijn betoog nog eens helder op papier te zetten.