• Redactie

Wethouder Reneman: politie wil niet controleren op Ringdijk

HOOFDDORP De politie kan de snelheid wel controleren op de Ringdijk maar wil dat niet. Wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer haalde donderdag tijdens de raadsvergadering ongekend fel uit naar de politie.

De wethouder deed dat tijdens de bespreking van de moties die waren ingediend over de visie op de Ringdijk. Reneman zei dat de gemeenteraad wel kan zeggen dat er moet worden gehandhaafd op de Ringdijk, maar dat de politie dit gewoon niet doet.

Reneman: "U kunt beter een motie aannemen die er schande van spreekt dat er niet wordt gehandhaafd op de dijk, of de maximale snelheid nou 30 km per uur of 50 km per uur is. De politie komt gewoon niet."

Burgemeester Theo Weterings had de behoefte om meteen te reageren op de kritische woorden van de wethouder. Volgens hem heeft het handhaven van de maximumsnelheid in alle veiligheidsregio's een lage prioriteit.

Als de gemeenteraad toch wil dat er wordt gecontroleerd, dan kunnen mogelijk de gemeentelijke toezichthouders die taak voor hun rekening nemen. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan, aldus de burgemeester.

De gemeenteraad nam donderdag een motie aan waarin het college wordt gevraagd nog dit jaar tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk te verbeteren. Dijkbewoners daar klagen al geruime tijd over onveilige situaties.

Wethouder Reneman zei vorige week dat de bewuste dijkvakken pas in 2019 en 2020 aan de beurt zijn om te worden aangepakt. De chicanes verdwijnen dan en de dijk wordt anders ingericht. Een grote meerderheid van de raad wil echter dat er tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals waarschuwingsborden, wegmarkeringen en snelheidsbeperkingen.