• Ton Dijkstra

Winkeliers fel tegen plan Concourslaan

HOOFDDORP De gemeenteraad buigt zich vanavond over de vraag of twee winkels aan de Concourslaan in Hoofddorp kunnen worden onteigend om een nieuwbouwplan voor het gebied mogelijk te maken. Twee winkeliers zijn faliekant tegen en zeggen een eigen plan te hebben ingediend. Het woord is nu aan de politiek.

Het college van burgemeester en wethouders wil een overeenkomst sluiten met ontwikkelaar Square Garden (voorheen Kennemerland Beheer) voor een woon- en winkelcomplex in het gebied tussen de Concourslaan en Tuinweg. Er zouden vier bouwlagen moeten komen met op de begane grond winkels en daarboven twee verdiepingen appartementen en daarboven een parkeerdek.

Twee winkeliers van de Concourslaan 53 en 55 weigeren echter mee te werken aan het plan. Hun vertegenwoordigers zeiden vorige maand al in de gemeenteraad dat de onteigening geen zuivere koffie is.

De samenwerking van de gemeente met projectontwikkelaar Kennemerland Beheer dateert al uit 2011. Toenmalig wethouder voor Ruimtelijke Ordening Michel Bezuijen heeft toen toegezegd dat de gemeente zou meewerken aan het nieuwbouwplan. Als niet alle eigenaren zouden instemmen met de nieuwbouw, zou de gemeente het zware middel van onteigening uit de kast halen, zo werd beloofd. De afspraken van destijds zijn de basis voor de overeenkomst die de gemeente nu met Square Garden wil sluiten.

Paul Bakker van Bakker Vastgoed, die namens de eigenaren van de twee winkelpanden vorige maand tijdens de raadsvergadering het woord voerde, zei dat de ondernemers nu de dupe dreigen te worden van het gedrag van de gemeente. "Dit is geen normaal zaken doen", zo oordeelde Bakker. "Dit werkt voor geen meter.

Ontwikkelaar Square Garden heeft overlegd met de twee pandeigenaren om samen naar een oplossing te zoeken. Dat overleg is echter mislukt. Advocaat Bosma zei vorige maand in de raad dat de eigenaren zo'n zes ton verliezen als zij akkoord zouden gaan met het aanbod van de ontwikkelaar.

Bovendien, zo zei vastgoedman Bakker, hebben de twee winkeliers samen een eigen plan ingediend dat volledig voldoet aan het huidige bestemmingsplan. Niets houdt de gemeente daarom tegen om gewoon akkoord te gaan met dit plan.

Raadsfracties hadden nog veel vragen aan de insprekers. De gemeenteraad besluit een discussie over de kwestie uit te stellen tot later en dat is dus vanavond. Dan was er tenminste tijd om de gang van zaken nog eens uitvoerig onder de loep te nemen.

Raadsleden hadden ook nog vragen aan het college, maar burgemeester Onno Hoes hield die telkens tegen. Volgens hem komen de antwoorden van het college pas als de kwestie in de raad wordt besproken. Daarna heeft de fractie van de HAP een serie schriftelijke vragen gesteld. Vanavond geven de wethouders naar verwachtingtekst en uitleg over de gang van zaken.