• Archief

Woningbouw op plek lege kassen in Rijsenhout stap dichterbij

RIJSENHOUT Goed nieuws voor Rijsenhout: de provincie Noord-Holland heeft besloten het mogelijk te maken verpauperde kassen te slopen en woningen te bouwen. Hiermee komt een grote wens voor veel Rijsenhouters een stap dichterbij.

De noodzaak om nieuwe huizen te bouwen is in Rijsenhout al jaren groot. Er zijn genoeg mensen die in het dorp willen wonen, maar restricties van de Rijksoverheid (in de vorm van het Luchthavenindelingsbesluit LIB) en de provincie Noord-Holland gooiden tot nu toe vrijwel altijd roet in het eten als het om plannen voor nieuwbouw gaat.

INITIATIEVEN Ook de gemeente Haarlemmermeer heeft de noodzaak voor nieuwe woningen inmiddels omarmd, en werkt aan nieuwe initiatieven om toch woningbouw mogelijk te maken. Inmiddels is het LIB geen onoverkomelijk struikelblok meer, met de realisatie van het project Rozenhof op het voormalig Centurionterrein als voorbeeld. 

In Rijsenhout wil men echter ook graag iets doen aan de vele leegstaande en verpauperde kassen in en buiten het dorp. Huizenbouw zou een logische oplossing zijn, maar de provincie Noord-Holland staat dit niet toe. Bij een bestemmingsplanwijziging (van glastuinbouw naar buitengebied) is namelijk alsnog geen woningbouw toegestaan. 

VERANDERING Maar daar komt nu dus eindelijk verandering in, tot vreugde van onder meer het CDA in de provincie. Tijdens een commissievergadering is deze week besloten dat de begrenzing op woningbouw wordt opgeheven. Daardoor wordt het mogelijk om huizen te bouwen op percelen waar nu nog verpauperde kassen staan. Een flinke stap voorwaarts op de weg naar een leefbaar Rijsenhout. 

Vanuit Rijsenhout zelf wordt enthousiast gereageerd op het voornemen. "Dorpsraad en Regiegroep zijn verheugd over dit nieuws", zo laat Monique Damen weten. "Zowel bij de gemeente als de provincie staat het licht nu op groen voor de woningbouw die we hier zo hard nodig hebben om het dorp leefbaar te houden. We hopen dat de 'groene golf' zich doorzet en we binnenkort ook de minister kunnen overtuigen van nut, noodzaak en mogelijkheden."

Ook CDA-Statenlid Willemien Koning geeft aan zeer verheugd te zijn met het voornemen van Gedeputeerde Staten, dat overigens komende week nog wel door Provinciale Staten bekrachtigd moet worden. 

NOODZAAK "Nog tijdens de verkiezingen hebben wij de noodzaak van deze aanpassing naar voren gebracht", aldus Koning. "Aan onze oproep om woningbouw in het gebied mogelijk te maken, kan nu gehoor worden gegeven. Er is ruimte voor de gemeente om het bestemmingsplan op locaties met verpauperde kassen rond de woonkern Rijsenhout en het gebied Noorder Legmeerpolder (in Amstelveen, red.) aan te passen."

Het gaat hierbij om kleine kavels die op dit moment de bestemming 'tuinbouw' hebben. "Maar deze stukjes grond liggen midden in het dorp", aldus Koning. "Het is niet uit te leggen dat door de verkeerde bestemming op de gebieden daar nu enorm verpauperde kassen staan." Als het besluit definitief is, is de gemeente aan zet. Zij kan samen met de dorpsraad en de inwoners van Rijsenhout aan de slag met nieuwe plannen.