• 2015-12-29 15:22:46 NIEUWEGEIN - Exterieur van het distributiecentrum van warenhuis V&D. ANP ROBIN V

    Robin van Lonkhuijsen

Woningen op plek V&D in centrum van Hoofddorp

HOOFDDORP Het al langer leegstaande pand van voormalig warenhuis Vroom & Dreesmann in het centrum van Hoofddorp is aangekocht door een projectontwikkelaar die er op korte termijn woningen wil bouwen. Dat zei wethouder Jurgen Nobel vorige week in de gemeenteraad tijdens een debat over het nieuwe stadscentrum.

Nobel had nog meer goed nieuws te melden. De onderhandelingen over het al jaren braakliggende Aprisco-terrein bij het raadhuis zijn in een afrondende fase. De wethouder verwacht binnen afzienbare tijd een akkoord over ontwikkeling van het beeldbepalende stuk grond in het Hoofddorpse centrum.

POSTKANTOOR Ook over de toekomst van het voormalige postkantoor zijn gesprekken gaande, maar daar wilde wethouder Nobel weinig over kwijt. Hij was daarentegen niet zo optimistisch over de aanpak van de Concourslaan, omdat er tegen het plan van de ondernemers Khemai en Bakker bezwaar is gemaakt door ontwikkelaar Kennemerland Beheer dat de rest van het gebied gaat ontwikkelen. Nobel herinnerde eraan dat de vorige gemeenteraad ervoor gekozen heeft om de twee bewuste panden niet te onteigenen. De voortdurende strijd zou daar nu het gevolg van zijn.

De fractie van GroenLinks was in het debat het meest kritisch over de veelheid aan plannen die samen het nieuwe stadshart van Hoofddorp moeten opleveren. Fractievoorzitter Maaike Ballieux vond dat de samenhang ontbreekt. Zij stelde ook dat de fiets er bekaaid van af komt in de plannen en dat de auto juist ruim baan krijgt.

RODE LOPER Andere meenden dat de rode loper moet worden blijven uitgelegd voor de auto, omdat die nou eenmaal het favoriete vervoermiddel is van de Haarlemmermeerders. Sommige fracties wilden nu al vastleggen dat de parkeertarieven niet omhoog moeten, maar wethouder Nobel vond dat die discussie bij de voorjaarsnota moet worden gevoerd.

HAP-raadslid Ron Heimerikx maakte zich zorgen over de financiering van het beoogde stadsbos. Er zou een tekort van anderhalf miljoen euro zijn. Wethouder Nobel stelde hem gerust. Het college wil in de voorjaarsnota 8 ton reserveren voor de ontwikkeling en het resterende bedrag moet toch op te hoesten zijn door een ontwikkelaar die al actief is in het nieuwe stadscentrum.